NFB har fått ny leder!

På Årsmøte den 13. mars ble det valgt ny leder for NFB og Paul Stavem ble valgt ved akklamasjon, vi gratulerer!

 

Årsmøte i NFB ble aviklet den 13. mars 2018

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Styret ble gjenvalgt og medlemskontingenten beholdt uforandret.

Styret for 2018 er:

Leder:
Paul Stavem, Mapei AS

Styremedlemmer:
Ingvar Røang, Thorendahl AS
Erik Grønner, Hesselberg Bygg AS
Ragnhild Solgård, Multiconsult AS
Hedda Vikan, SVV

Varamedlemmer:
Nina Borvik, Skanska Norge AS
Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS

For komplett Innkalling, Årsrapport for 2017 inkl. regnskap, Revisors beretning og Protokoll – klikk her: Årsrapport 2017

Betongrehabiliteringsdagene 2018, 13. – 14. Mars er nå gjennomført med stor suksess!

 

 

 

 

 

 

 Betongrehabiliteringsdagene er et sted du har muligheter til å styrke ditt kontaktnett og til å holde deg faglig oppdatert. Benytt denne anledningen til å bli kjent med andre i bransjen og til å utveksle kompetanse.
Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen – både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Årsmøte 2018
Foreningen avholdet i tillegg sin generalforsamling (årsmøte) umiddelbart etter endt program den 13/03.2018.

 

 

Tekna innhenter samtykke fra kurskunder og medlemmer

Norsk forening for betongrehabilitering ønsker rett og slett bare å ha deg med på reisen videre, derfor informere vi om at Tekna i disse dager innhenter samtykke fra våre medlemmer og kurskunder.

På grunn av EU’s nye personvernforordning trer i kraft fra mai 2018 og pålegger alle virksomheter å innhente tydelig samtykke for å kunne kommunisere med deg. Som tidligere kursdeltager hos oss kan det derfor være at du mottar en forespørsel om å gi et slikt samtykke for å fortsette å motta informasjon fra Tekna og tilknyttede foreninger.
Dette er ikke spam og du vil, via linken i tilsendt e-posten, bli tatt til en side hvor du kan oppdatere dine interesser.

For mer informasjon kan du klikke her: Innhenting av samtykke

Årets Betongrehabiliteringsdager er avviklet på Fornebu med ca. 80 deltakere. med stor suksess!

Det ble to aktive dager med mye gode foredrag med hovedvekt på fag, men også andre temaer som prognose, ansettelser og få ungdommen i arbeid.

Prognosesenteret spådde en lys framtid for rehab-markedet med videre vekst inn i himmelen. Statens vegvesen varslet markedet om at de har stor satsing innen forskning på bruvedlikehold. Flere prosjekter ble presentert, blant annet bruer på Nordlandsbanen, tunnelrehabilitering i Oslo, tilstandskontroll av fasader, Grønne Tak, Parkeringsdekker, Søndre Akershus kai og betongrehabilitering i Malawi. I tillegg var temaer som produkttilgang,  bygningskontroll, dokumentasjon, miljø og substitusjon tatt opp.

NFB sine faggrupper fikk presentere sine arbeidsområder i egne sesjoner med eget program i siste del av dag 1. Her var det mange gode foredrag og fruktbare diskusjoner.