Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene til NFB skal fremme og opprettholde en høy etisk standard i bransjen.

  1. Medlemmene i NFB skal følge gjeldende lover og forskrifter.
  1. Medlemmene i NFB skal unngå sosial dumping internt eller hos samarbeidspartnere, samt jobbe for et inkluderende arbeidsliv.
  1. Medlemmene i NFB skal gi råd etter beste evne, og informere kunden om de metoder, med muligheter og begrensninger, som finnes på markedet.
  1. Medlemmene i NFB skal i markedet og internt i bedriften utvise respekt, redelighet, og integritet.
  1. Medlemmene i NFB skal utføre sitt virke på en ansvarlig måte som ikke vil være skadelig for miljøet.
  1. Medlemmene i NFB skal ikke urettmessig kritisere eller på annen måte ærekrenke andre medlemmer.