«Best Practice»

«Best Practice»

Som første steg er det utarbeidet ett sett ulike maler for de polyuretanbaserte produktsystemene som typisk benyttes til beskyttelse av betong i parkeringshus i dag.

  • Parkeringsarealer
  • Parkeringsarealer (med separat membran)
  • Ramper og kjøresoner
  • Ramper og kjøresoner (med separat membran)

Det er viktig å presisere at en mal til beskrivelse tekster vil IKKE kunne erstatte rådgivers arbeid – og de tekniske krav som stilles skal baseres på konstruksjonens tilstand og forventet bruk.

Kontrollplan ved påføring av overflatebehandling_Prosjekt fakta
Kontrollplan ved påføring av overflatebehandling_Prosjektinformajon
Veiledning til beskrivelsetekster EN 1504-2
LY7.2XX Parkeringhus_parkering
LY7.2XX Parkeringhus_kjørebaner og ramper
LY7.2XX Parkeringhus (membran)_parkeringsarealer
LY7.2XX Parkeringhus (membran)_kjørebaner og ramper