Er du nysgjerrig på hva ACRP står for?

Det står for The European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection, ACRP, og er en europeiske ideelle organisasjonen som fokuserer på reparasjon, forsterkning og beskyttelse av alle slags strukturer og bygninger laget av forskjellige materialer innen betong, stål osv. i Europa. ACRP, er en europeisk ideell forening og den ble grunnlagt i mars 2020.
NFB har vært med siden oppstarten av denne, og ble også bedt med på innledende møter i forkant, og er en av 7 land som ble forespurt om å være med fra begynnelsen av.
Landene som har vært med fra start er og som nå er assosierte medlemmer er: Frankrike, Spania, Norge, Tsjekkia, Sverige, Finland og Italia.
ACRP’s oppdrag er å fremme vedlikehold av konstruksjonene og dets applikasjoner i Europa, mot de høyeste standarder for faglig integritet og servicekvalitet.
For å oppnå dette oppdraget jobber ACRP med å opprette og opprettholde et europeisk nettverk av fagpersoner og informasjon, inkludert nasjonale foreninger, selskaper (entreprenører, produsenter og ingeniører), offentlige forvaltninger osv. og alle som jobber sammen for å utvikle og dele beste praksis , regelverk og opplæring i Europa innen rehabilitering. For mer informasjon klikk deg videre her: ACRP