NFB søker kandidater til Internasjonale arbeidsgrupper i ACRP

Norsk forening for betongrehabilitering har de siste årene jobbet aktivt internasjonalt med etableringen av en felles forening og møteplass for aktører som jobber med reparasjon, forsterkning og vedlikehold av konstruksjoner innen industri, bygg og anlegg. Resultatet av dette arbeidet er etableringen The European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (ACRP).
ACRP er en europeiske ideelle organisasjonen som fokuserer på reparasjon, forsterkning og beskyttelse av alle slags strukturer og bygninger laget av forskjellige materialer innen betong, stål osv. i Europa, og ble grunnlagt i mars 2020.
For å gi fokus på ulike fagområder er det etablert arbeidsgrupper, hvor NFB nå ønsker innspill til kandidater som ønsker å jobbe med dette internasjonalt nivå.

Det er så langt etablert følgende arbeidsgrupper:

 • Arbeidsgruppe 1 – Broer
 • Arbeidsgruppe 2 – Marine konstruksjoner
 • Arbeidsgruppe 3 – Metoder

Dersom du er interessert, ønsker mer informasjon eller kjenner noen som er aktuelle, ber vi deg ta kontakt med Norsk Forening for Betongrehabilitering på nfb@tekna.no så raskt som mulig.

Kandidaturet vil bli behandlet av styret i NFB.

Hva er ACRP?

NFB har vært med siden oppstarten av denne, og ble også bedt med på innledende møter i forkant, og er en av 7 land som ble forespurt om å være med fra begynnelsen av.
Landene som har vært med fra start er og som nå er assosierte medlemmer er: Frankrike, Spania, Norge, Tsjekkia, Sverige, Finland og Italia.
ACRP’s oppdrag er å fremme vedlikehold av konstruksjonene og dets applikasjoner i Europa, mot de høyeste standarder for faglig integritet og servicekvalitet.
For å oppnå dette oppdraget jobber ACRP med å opprette og opprettholde et europeisk nettverk av fagpersoner og informasjon, inkludert nasjonale foreninger, selskaper (entreprenører, produsenter og ingeniører), offentlige forvaltninger osv. og alle som jobber sammen for å utvikle og dele beste praksis, regelverk og opplæring i Europa innen rehabilitering.

ACRP er fokusert på reparasjon, forsterkning og beskyttelse av alle slags strukturer og bygninger laget av ulike materialer som betong, stål mm.

ACRP ser etter samarbeid mellom nasjonale foreninger som er involvert i denne type aktiviteter for å dele og lære av hverandre, samt å anerkjenne arbeidet som gjøres på dette området.

Hva er misjonen og visjonen til ACRP?

ACRPs oppdrag er å fremme vedlikehold av konstruksjoner og deres bruksområder i Europa sett opp imot de høyeste standarder for faglig integritet og servicekvalitet.

For å oppnå dette jobber ACRP med å opprette og vedlikeholde et europeisk nettverk av fagpersoner og informasjon, inkludert nasjonale foreninger, firmaer (entreprenører, produsenter og ingeniører), samt private og offentlige byggherrer.

Alle jobber sammen for å utvikle og dele beste praksis, regler og opplæring.

Hva er målsetning til ACRP?

Noen av hovedmålene er:

 • For å varsle om viktigheten av vedlikehold av strukturer og bygninger.
 • Å sette og fremme europeiske standarder for reparasjon, forsterkning og beskyttelsesteknikker.
 • Å fremme kunnskap om vedlikehold av ulike konstruksjoner – og kunnskapen om hvordan man kan inspisere, prosjektere og utføre vedlikehold.
 • Å være med på å forbedre regelverket i bransjen – og utvikle aspekter som regelmessige inspeksjon, prosjektutforming og kvalitetskontroll på utført arbeid.
 • Å utveksle informasjon om teknikk, arbeidsmetoder og opplæring.

Hva er målet til ACRP?

ACRP er en åpen forening som tar sikte på samarbeid mellom alle parter som jobber innen reparasjon, forsterkning og beskyttelse av alle typer konstruksjoner innen bygg og anlegg.

 • Nasjonale foreninger
 • Entreprenører
 • Rådgivere og konsulenter
 • Leverandører
 • Andre som er involvert innen denne typer aktiviteter.

Hva er utfordringene ACRP ser?

ACRP søker å løse en rekke problemer som finnes i bransjen:

 • At det er mangel på forståelse av viktigheten med vedlikehold
 • At vedlikehold er ikke et problem – det er en del av livssyklusen
 • At det er begrenset kunnskap og kompetanse på mange områder
 • At reparasjon, forsterkning og beskyttelse går sammen
 • At der er behovet for samarbeid mellom ulike parter (inspeksjon, prosjektering, produkt og utførelse)
 • At det er behov for standarder og regler samt etterlevelse av disse
 • At offentligheten uvitende om behovet for vedlikehold og at det er behov for profesjonelle aktører.

Kontaktpersoner i NFB er:

For mer informasjon se websiden til ACRP.