Betongrehabiliteringsdagene 2018, 13. – 14. Mars er nå gjennomført med stor suksess!

 

 

 

 

 

 

 Betongrehabiliteringsdagene er et sted du har muligheter til å styrke ditt kontaktnett og til å holde deg faglig oppdatert. Benytt denne anledningen til å bli kjent med andre i bransjen og til å utveksle kompetanse.
Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen – både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Årsmøte 2018
Foreningen avholdet i tillegg sin generalforsamling (årsmøte) umiddelbart etter endt program den 13/03.2018.

 

 

Tekna innhenter samtykke fra kurskunder og medlemmer

Norsk forening for betongrehabilitering ønsker rett og slett bare å ha deg med på reisen videre, derfor informere vi om at Tekna i disse dager innhenter samtykke fra våre medlemmer og kurskunder.

På grunn av EU’s nye personvernforordning trer i kraft fra mai 2018 og pålegger alle virksomheter å innhente tydelig samtykke for å kunne kommunisere med deg. Som tidligere kursdeltager hos oss kan det derfor være at du mottar en forespørsel om å gi et slikt samtykke for å fortsette å motta informasjon fra Tekna og tilknyttede foreninger.
Dette er ikke spam og du vil, via linken i tilsendt e-posten, bli tatt til en side hvor du kan oppdatere dine interesser.

For mer informasjon kan du klikke her: Innhenting av samtykke

Årets Betongrehabiliteringsdager er avviklet på Fornebu med ca. 80 deltakere. med stor suksess!

Det ble to aktive dager med mye gode foredrag med hovedvekt på fag, men også andre temaer som prognose, ansettelser og få ungdommen i arbeid.

Prognosesenteret spådde en lys framtid for rehab-markedet med videre vekst inn i himmelen. Statens vegvesen varslet markedet om at de har stor satsing innen forskning på bruvedlikehold. Flere prosjekter ble presentert, blant annet bruer på Nordlandsbanen, tunnelrehabilitering i Oslo, tilstandskontroll av fasader, Grønne Tak, Parkeringsdekker, Søndre Akershus kai og betongrehabilitering i Malawi. I tillegg var temaer som produkttilgang,  bygningskontroll, dokumentasjon, miljø og substitusjon tatt opp.

NFB sine faggrupper fikk presentere sine arbeidsområder i egne sesjoner med eget program i siste del av dag 1. Her var det mange gode foredrag og fruktbare diskusjoner.

Den nye boken om «Betongrehabilitering» er nå klar!

web_rollupR1 og R2 kursene er slått sammen til ett R-kurs. I den sammenheng har vi ventet på en ny lærebok som dekker nye standarder og hele fagområdet. Nå er ventetiden over og ny lærebok i betongrehabilitering foreligger. Den som venter på noe godt venter ikke forgjeves – heter det, og det stemmer så absolutt her!

Les mer →

Rehab må inn i utdanningen!

Bransjen må selv ta et ansvar for å fremme riktig utvikling, ved blant annet å etterspørre utdanning som er spesifikk for rehab-markedet, sier John Christian Forester i Hjellnes Consult.
– Rehab må inn i utdanningen – Håndverkerutdanningene vektlegger nybygg, mens rehab blir minst like viktig for markedet fremover, mener John Christian Forester i Hjellnes.

Rehab må inn i utdanningen

 

 

 

Yngres Betongnettverk på Høgskolen i Østfold

YBN gjentok suksessen med skolebesøk, og besøkte denne gangen Høgskolen i Østfold. 20-25 studenter fra 1.-3.klasse var samlet og fikk høre om hvilke muligheter det er innenfor spesialisering innen betong, betongrehabilitering og betongteknologi. Denne gangen stilte representanter fra  Veidekke, Multiconsult, Backe Entreprenør, Norconsult og Skanska. Etterpå ble det mingling og mat i kantinen på HiOF. Det ble gitt gode tilbakemeldinger og studentene virket fornøyde med opplegget.

Yngres Betongnettverk på NTNU

YBN samlet over 80 studenter fra 1. og 2. klasse fra Bygg og Miljøteknikk på NTNU. Det var YBN-representanter fra Veidekke, Multiconsult, Backe Entreprenør og Skanska som fortalte om sin arbeidshverdag og hvilke muligheter det er innenfor spesialisering innen betong, betongrehabilitering og betongteknologi. I tillegg var betonggruppen på NTNU representer med foreleser og flere PhD-studenter. Etter presentasjonen ble de mat og mingling på en av byen restauranter. Det var mange nysgjerrige studenter som var interessert i høre mer om betong-faget, og det ble gitt mange tilbakemeldinger på at presentasjonene var spennende og inspirerende. I starten av mai planlegger YBN å besøke HiOF.