Styret

 

Navn  Verv  Bedrift 
Paul Stavem Leder Mapei AS
Ingvar Røang Styremedlem Thorendahl AS
Trond Østmoen Styremedlem Aas-Jakobsen AS
Ragnhild Solgård Styremedlem Multiconsult AS
Roy Antonsen Styremedlem Statens vegvesen
Tom Christian Gefle Varamedlem Weber AS
Ingeborg Lyngstad Lillebakk Varamedlem Smørholm AS

Sekretariat
NFB leier kontorlokaler i Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening
Kontoradresse: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo
Postadresse: Postboks 2312, Solli, 0201 Oslo

Sekretær for NFB i Tekna
Henny Cathrine Braarud, 22 94 75 00
henny@tekna.no