Bli med på Betongcast nr. 6 om miljøoptimale betongkonstruksjoner!

Tema for denne sendingen er miljøoptimale betongkonstruksjoner og vi har med oss Steinar Røine fra Spenncon og Norsk Betongforening sin miljøkomite til å dele sine erfaringer med hvordan betong skal beregnes og dokumenteres og hvordan man oppnår mest mulig klimavennlige betongkostruksjoner.

Meld deg på og få lenke til webinaret her!
Betongcast arrangeres i samarbeid mellom Norsk Betongforening, NFB, FABEKO og NB sine lokale medlemsgrupper.