Bli med på Betongcast nr. 3 om det nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA: 2020!

Det nasjonale tillegget til NS-EN 206/NA: 2020 er på høring frem til 10. mai. Hvilke endringer blir gjort og hvilken betydning vil disse ha for betongprodusenter og entreprenører og vil det påvirke hvordan betong skal beskrives? Høringsutkastet er utarbeidet av Standard Norge sin komité SN/K007 Referansegruppen for betongområdet. Vi har fått Øyvind Sæter, Unicon, fra komiteens arbeidsgruppe til å gjennomgå høringsutkastet.

Meld deg på og få lenke til webinaret her!
Betongcast arrangeres i samarbeid mellom Norsk Betongforening, NFB, FABEKO og NB sine lokale medlemsgrupper.