Medlemskap

Hva får du som medlem?

 • Faglig utvikling gjennom ajourhold av regelverk, deltakelse på kurs avholdt i NFBs regi og prosjektdeltakelser.
 • Materialoversikter og kvalitetsdokumentasjoner for produkter.
 • Et bredere kontaktnett til bransjen.
 • Profilannonsering i blader og tidsskrifter med medlemsliste
 • Opplæringskurs og videreutdannelse.

På denne måten kan du holde deg oppdatert innen ditt fagfelt. Du får også et sted å henvende deg, dersom det er saker eller temaer du brenner for!

Forståelsen for hvor viktig faget betongrehabilitering er, møter vi daglig i vår bransje. Gjennom økt medlemsmasse ønsker Norsk Forening for Betongrehabilitering å nå større deler av betongmiljøet.

 

Hvem kan bli medlem?

Medlemskap er åpent for bedrifter som dekker følgende kriterier:

 • Materialleverandører
 • Entreprenører og spesialentreprenører
 • Industrigulvleverandører
 • Bygningstekniske rådgivere
 • Byggherrer
 • Forskningsinstitutter eller undervisningsinstitusjoner
 • Utstyrsleverandører

Hver medlemsbedrift  skal ved etablering av medlemskap oppgi den person som skal fungere som dets representant.

 

Hva koster det å bli medlem?

Medlemmer betaler en årlig kontingent fastsatt på foreningens årsmøte.

Følgende kontigentsatser gjelder:

Personlige medlemmer kr 400,-
Bedriftsmedlemskap kr 5.000,- for bedrifter med under 10 ansatte
kr 10.000,- for bedrifter med 10 ansatte eller flere
Studentmedlemskap Gratis