FKBB: Katodisk

Faggruppe katodisk beskyttelse av betong (FKBB) er underlagt Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) som en komité med fokus på å ivareta medlemmenes interesser innenfor fagområdet.

FKBB ble etablert ved sitt første møte 14. juni 2005 og er en videreføring av det tidligere Forum for katodisk beskyttelse av betong som ble vedtatt oppløst i 2003. Arbeidet i faggruppen har fokus på følgende områder:

  • Kompetanse
  • Profilering
  • Opplysning
  • Standardisering
  • Kursvirksomhet

I tillegg til arrangerer FKBB fra tid til annen sammenkomster med en blanding av sosialt og faglig innhold. Å være medlem koster ingenting, men medlemskap i NFB er påkrevd da FKBB tildeles det meste av sine driftsmidler herfra.

Du kan kontakte faggruppen på [email protected]

FKBBs referansedatabase finner du i høyre marg.

Meld deg på FKBBs e-postliste:

For å motta oppdateringer om møter, arrangementer, standardarbeid og andre KB-relaterte aktiviteter gjør du slik for å melde deg på:

1. Klikk e-postliste

2. Klikk Logg deg på for å vise denne gruppen hvis du ikke allerede er logget inn på en Google-konto

3. Hvis du allerede har en Google-konto logger du inn på vanlig måte

4. Hvis du ikke har en Google-konto fra før klikker du Registrering og oppgir den e-postadressen du ønsker å bruke til dette. Deretter kan du logge på.

5. Første gang må du klikke Bli med i gruppe, velg deretter hvordan du vil motta og lese nyhetsmeldinger