Vedtekter og formål

Organisasjonen har som formål:

  • å sikre og fremme medlemmenes faglige utvikling innen tilstandsanalyse, overflatebehandling, vedlikehold, reparasjon og rehabilitering av betongkonstruksjoner.
  • nedsette komiteer for undersøkelser og standardisering med formål å utvikle normer, felles forskrifter, tekniske anvisninger eller regelverk.
  • ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, private og offentlige organer i inn- eller utland som berører foreningens virkeområder.
  • formidle kunnskap og informasjon ved kursvirksomhet og åpne faglige møter.
  • etablere kompetansekurs innen faget, for sikring og dokumentasjon av medlemmenes faglige kvalifikasjoner.