Betongrehabiliteringsdagene 2021 ble en stor suksess!

Her er en oversikt over årets program:
– Bergen Rådhus – Rehabilitering
– Corrosion in pretensioned girders: critical areas and factors influencing durability
– Godkjenning av utenlandske fag- og svennebrev
– Acoustic emission monitoring – safe bridge operation despite the risk of wire breaks in tendons
– Er norsk standard en hemsko eller fordel for å bevare betongkonstruksjonene våre?
– Hydro Husnes – Rehabilitering av Potroom B
– Ny NFB-publikasjon: Bestandighet av betongkonstruksjoner – Instrumentert overvåkning
– St. Olavs plass 5 – fra grus til gull
– Kan vi fortsette å knuse betong? Lilleaker, fra kontor og kjøpesenter til flerfunksjonell bystruktur
– Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner – Felt- og laboratorieundersøkelser
– Hvordan påvirker alkalireaksjoner bruenes lastsituasjon og kapasitet?
– Kapping og flytting av Tjeldsundbrua
– Erfaring ved bruk av drone til bruinspeksjon
– Field observations on the impact of cracks and exposure on ingress and self-healing
– Villa Stenersen, en fredet funkisperle fra 30-tallet skal rehabiliteres
– Kunnskapsbasert forvaltning – viktigere enn noen sinne
– Tidligere Amerikanske Ambassade – Rehabilitering av fredet fasade