Betongrehabiliteringsdagene 2020 er avlyst!

Norsk forening for betongrehabilitering har besluttet å avlyse Betongrehabiliteringsdagene 2020, da regjeringen denne uken kom med nye tiltak og ba alle ta ansvar for å forhindre ytterligere infeksjonsrisiko.
Les mer

«Best Practice» for «Påføring av belegg» er nå ute på høring

«Best Practice» for «Påføring av belegg» er nå ute på høring

 Det er et ønske fra styret at det i større grad lages beskrivelse tekster som henviser til tekniske krav og prøvingsmetoder gitt i NS-EN 1504-2. Dette vil etter styrets oppfatning heve kompetanse hos både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører – og sikre at det fremover brukes produktsystemer med dokumenterte egenskaper, samt at arbeidene kan prises og utføres på rettferdig og nøytral måte. Les mer