Har du husket å melde deg på: «Åpent faglig møte i Oslo: Best practice – beskrivelsestekster» den 28.08.19.?

Det er et ønske fra styret i NFB at det i større grad lages beskrivelsestekster som henviser til tekniske krav og prøvingsmetoder gitt i NS-EN 1504-2.
Dette vil etter styrets oppfatning heve kompetanse hos både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører – og sikre at det fremover brukes produktsystemer med dokumenterte egenskaper, samt at arbeidene kan prises og utføres på rettferdig og nøytral måte. Les mer

«Best Practice» kan nå lastes ned!

«Best Practice» kan nå lastes ned!

Styret i Norsk Forening for Betongrehabilitering har som en del av sin strategi frem til 2020 et mål å formalisere «Best Practice» i bransjen. Dette gjøre gjennom ulike tiltak – hvor både kurs, åpne møter, publikasjoner og lærebøker er viktige måter formidle dette på. Et nytt tiltak er utarbeidelse av maler til beskrivelse tekster for overflatebehandling basert på NS 3420:L og NS-EN 1504-2. Les mer