NFB invitere til seminar i samarbeid med Grønn Plattform «Prosjekt Excon» den 29. mai!

Excon – Grønn forvaltning av store betongkonstruksjoner og forlengelse av brukstid

For å forlenge brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner må vi finne de beste løsningene, og dette seminaret vil gi deg et innblikk i hva betongrehabiliteringsbransjen tenker om fremtiden.
Prosjektet Excon er delt inn i fem hovedaktiviteter: Beslutningsmodell og Datahåndtering som går på tvers av de tre tekniske aktivitetene: Tilstandsanalyse, Miljøprestasjon og Reparasjon/Levetidsvurdering.
Klikk her for mer informasjon og påmelding 

NFB Pub. nr. 3 «Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner» er nå klar!

På midten av 1990-tallet utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) publikasjonen «Tilstandsanalyseav betongkonstruksjoner». Publikasjonen ble en suksess og har vært en bransjenorm for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Selv om det snart er 30 år siden publikasjonen ble utarbeidet, brukes den fremdeles som referanse for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Men mye har skjedd siden publikasjonen så dagens lys, med hensyn til standardisering nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har erfaringer med tilstandsanalyser gitt ny kunnskap.
For mer informasjon og kjøp klikk her:
«Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner» 

Betongrehabiliteringsdagene 2023 ble en stor suksess med over 140 deltakere!

2023 var året man skulle få deltakerrekord på Betongrehabiliteringsdagene, og dette viser bare hvor viktig rehabilitering av eksisterende bygg, bruer, tuneller, kaier ect. blir i fremtiden og kunnskapen for å utføre disse jobbene er veldig viktig, så derfor er det veldig inspirerende at så mange deltok!

Årets program var innholdsrikt og det ble presentert mye bra:
– Rehabilitering av Sundt «Varemagasin» bygget i Bergen
– Studie av kapillærsug-egenskapene til høyfast betong, og dets effekt på heft ved betongrehabilitering
– Digital Tvilling
– STAR NDT og Sensorer
– Molde sykehus – Valgets kval – Bevaring eller Riving?
– Partiella reparationer av betongkonstruktioner – Metodik för att säkra förlängd livslängd
– Betongrehabilitering av parkeringshus
– Risløkka trafikkstasjon – Lite prosjekt – Mange utfordringer
– Kan herdeplastbelegg erstatte betongoverdekning?
– Hvordan kan KI tenkes å bidra til fremtidens FDV-strategier og rehab-metodikk
– Blir FDV enklere med aluminiums-armert betong?
– Klima- og miljø i drift og vedlikeholdskontraktene til Statens vegvesen
– Gjennbruk av betong som tilslag i ny betong – Fra Entreprenørens side
– Herøysund Bru
– Kompetansekrav til personell for katodisk beskyttelse