Årsmøter

Årsmøte 2024:
Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet?
Ordinære saker meldes til sekretariatet ved å sende mail til [email protected] innen 16. Februar.
Forslag til vedtektsendringer må meldes innen 05. februar.
Påmelding

Årsmøte innkalling 2024
Årsberetning 2023
Regnskap 2023
Budsjett forslag 2024
Protokoll

 

Generalforsamling 2023

Årsmøte innkalling 2023
Årsrapport 2022
Regnskap 2022
Fullstendighetserklæring 2022
Budsjett forslag 2023
Revisors beretning 2022
Protokoll

 

Generalforsamling 2022

Årsmøte innkalling 2022
Årsrapport 2021
Regnskap 2021
Fullstendighetserklæring 2021
Budsjett forslag 2022
Revisors beretning 2021
Protokoll

 

Generalforsamling 2021

Innkalling Årsmøte 2021
Årsrapport 2020
Regnskap 2020
Fullstendighetserklæring 2020
Budsjett forslag 2021
Revisors beretning 2020
Protokoll

 

Generalforsamling 2020

Innkalling Årsmøte 2020
Årsrapport 2019
Regnskap 2019
Revisors beretning 2019
Fullstendighetserklæring 2019
Budsjettforslag 2020
Protokoll

 

Generalforsamling 2019

Innkalling Årsmøte 2019
Årsrapport 2018 med regnskap

 

Generalforsamling 2018

Innkalling Årsmøte 2018
Årsrapport 2017 med regnskap
Protokoll


Generalforsamling 2017

Årsrapport
Protokoll


Generalforsamling 2016
Årsrapport
Protokoll

Generalforsamling 2015
Årsrapport
Protokoll

Generalforsamling 2014
Årsrapport
Protokoll

Generalforsamling 2013
Årsrapport
Protokoll

Generalforsamling 2012
Årsrapport
Protokoll

Generalforsamling 2011
Årsrapport
Protokoll