Betongrehabiliteringsdagene 2021 ble en stor suksess!

Her er en oversikt over årets program:
– Bergen Rådhus – Rehabilitering
– Corrosion in pretensioned girders: critical areas and factors influencing durability
– Godkjenning av utenlandske fag- og svennebrev
– Acoustic emission monitoring – safe bridge operation despite the risk of wire breaks in tendons
– Er norsk standard en hemsko eller fordel for å bevare betongkonstruksjonene våre?
– Hydro Husnes – Rehabilitering av Potroom B
– Ny NFB-publikasjon: Bestandighet av betongkonstruksjoner – Instrumentert overvåkning
– St. Olavs plass 5 – fra grus til gull
– Kan vi fortsette å knuse betong? Lilleaker, fra kontor og kjøpesenter til flerfunksjonell bystruktur
– Inspeksjon av bruer med alkalireaksjoner – Felt- og laboratorieundersøkelser
– Hvordan påvirker alkalireaksjoner bruenes lastsituasjon og kapasitet?
– Kapping og flytting av Tjeldsundbrua
– Erfaring ved bruk av drone til bruinspeksjon
– Field observations on the impact of cracks and exposure on ingress and self-healing
– Villa Stenersen, en fredet funkisperle fra 30-tallet skal rehabiliteres
– Kunnskapsbasert forvaltning – viktigere enn noen sinne
– Tidligere Amerikanske Ambassade – Rehabilitering av fredet fasade

Ikke gå glipp av Webinaret om «Rehabilitering av maritime betongkonstruksjoner» den 06. mai!

«Challenges for bridges in marine environment»
Dato. 06. mai kl. 15.00 – 16.00

Program:
– Presentation of ACRP and why this webinar?
– Maritime structures in Norway
– What is the situation in Norway?
– What type of maritime structures due we have?
– Challenges for Norwegian bridges in marine environment
– What are the main challenges for Norwegian bridges?
– How can we deal with these challenges? Case studies
– Maritime Structures Working Group

Foredragsholdere:
Paul Stavem, NFB og koordinator for ACRP sin arbeidsgruppe om Maritime Structures
Roy Antonsen, SVV
For påmelding og mer informasjon klikk her

Årsmøte i NFB er nå gjennomført og nytt styre er satt

Det nye styre i NFB ser nå slik ut:

Leder: Paul Stavem, Mapei AS
Styremedlemmer:
Ingvar Røang, Thorendahl AS
Roy Antonsen, Statens vegvesen
Ragnhild Solgård, Multiconsult AS
Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS
Varamedlemmer:
Tom Christian Gefle, Weber AS
Ingeborg L. Lillebakk, Smørholm AS

I den forbindelse vil NFB også takke Nina E. Borvik som gikk ut av styret, for hennes lange og tro tjeneste som medlem av NFB styre!

Årsrapport inkl. regnskap osv., følg linken: Årsmøte 2021

NFB søker kandidater til Internasjonale arbeidsgrupper i ACRP

Norsk forening for betongrehabilitering har de siste årene jobbet aktivt internasjonalt med etableringen av en felles forening og møteplass for aktører som jobber med reparasjon, forsterkning og vedlikehold av konstruksjoner innen industri, bygg og anlegg. Resultatet av dette arbeidet er etableringen The European Association for Construction Repair, Reinforcement and Protection (ACRP).

Les mer →