Nytt styre i NFB ble valgt på Årsmøte den 27. mai 2020

Det nye styret ser nå slik ut:
Paul Stavem, Mapei AS – Leder
Ingvar Røang, Thorendahl AS – Styremedlem
Nina Engen Borvik, Skanska Norge AS – Styremedlem
Ragnhild Solgård, Multiconsult AS – Styremedlem
Roy Antonsen, Statens vegvesen – Styremedlem
Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS – Varamedlem
Tom Christian Gefle, Weber-Norge AS – Varamedlem
For mer informasjon om Årsmøte 2020 så klikk på linken