Strategidokument

Strategisk plan 2021 – 2024

 

Visjon
NFB skal være Norges fremste faglige forum for betongrehabilitering.

Hovedmål
NFB skal være til nytte for alle aktører innen fagområdet betongrehabilitering. Dette gjøres ved å:

 • formidle kunnskap og informasjon
 • synliggjøre viktigheten av vedlikehold og reparasjon av betong
 • utvikle og øke interessen for fagområdet
 • påvirke bransjens tekniske rammebetingelser
 • styrke arbeidet for kompetanseutvikling, kvalitet og HMS
 • tilrettelegge for et aktivt faglig miljø for medlemmene

Satsingsområder 2021-2024

 • Rekruttering til bransjen
  • Utdanning
 • Kompetanseutvikling
  • Fortsette standardiseringsarbeid
  • Initiere og delta i FoU-prosjekter
 • Kunnskapsformidling
  • Øke kursvirksomhet og medlemsmøter
  • Publikasjoner
  • Veiledning
 • Synliggjøring, profilering og merkevarebygging
  • Sosiale medier
  • Mediesynlighet; kronikker, fagartikler
  • Nyhetsbrev, internettside, kurs, temamøter med mer.
  • Klart definerte medlemsfordeler

Handlings- og aktivitetsplaner
Det skal årlig utarbeides handlings- og aktivitetsplaner.