Strategidokument

Strategisk plan 2017 – 2020

NB! Pga. covid19 så har man utsatt å sette ny strategi, men det vil bli satt ny strategi etter at Årsmøte 2021 er ferdig, og nytt styre er innsatt.

Visjon
NFB skal være Norges fremste faglige forum for betongrehabilitering.

Hovedmål
NFB skal være til nytte for alle aktører innen fagområdet betongrehabilitering. Dette gjøres ved å:

 • formidle kunnskap og informasjon
 • synliggjøre viktigheten av vedlikehold og reparasjon av betong
 • utvikle og øke interessen for fagområdet
 • påvirke bransjens tekniske rammebetingelser
 • styrke arbeidet for kompetanseutvikling, kvalitet og HMS
 • tilrettelegge for et aktivt faglig miljø for medlemmene

Satsingsområder 2017-2020

 • Rekruttering til bransjen
  • Utdanning
 • Kompetanseutvikling
  • Fortsette standardiseringsarbeid
  • Initiere og delta i FoU-prosjekter
 • Kunnskapsformidling
  • Øke kursvirksomhet og medlemsmøter
  • Publikasjoner
  • Veiledning
 • Synliggjøring, profilering og merkevarebygging
  • Sosiale medier
  • Mediesynlighet; kronikker, fagartikler
  • Nyhetsbrev, internettside, kurs, temamøter med mer.
  • Klart definerte medlemsfordeler

Handlings- og aktivitetsplaner
Det skal årlig utarbeides handlings- og aktivitetsplaner.