Virksomhetskomiteer

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) har et nært samarbeid med Norsk Betongforening (NB). Det er etablert et felles sekretariat for de to foreningene for å styrke samarbeidet, og NFB er representert i NBs ulike virksomhetskomiteer. Disse har et særskilt ansvar for foreningenes ulike oppgaver.

Følgende representerer NFB virksomhetskomiteene:

Medlemskomiteen

I fellesskap med Norsk Betongforening (NB) har NFB etablert en rekke lokale medlemsgrupper rundt om i landet.

Oslo: Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS

Østfold: Vibeke Larsen, Statens Vegvesen

Kristiansand: Jan Lindland, Stærk og Co AS

Stavanger: Halvor Firman, Firman Prosjekt AS

Bergen: Andreas Træen, Stoltz Entreprenør AS

Trondheim:John Sunde, Norcem

Narvik: Jan M. Østvik, Statoil ASA

Fagkomiteen

Komiteens oppgave er å foreslå og gjennomføre faglige aktiviteter. Sekretariat følger opp.

Internasjonal komité

Komiteens formål er å fremme norsk betongkompetanse internasjonalt, være en brobygger mot internasjonale organisasjoner, bidra til at internasjonal kompetanse bringes til det norske miljø og bidra ved norske bedrifters internasjonalisering. Sekretariat følger opp.

FoU-komiteen

Komiteen skal være referansegruppe for all FoU-aktivitet som helt eller delvis gjennomføres i NBs regi. Sekretariat følger opp.

Miljøkomiteen

Arbeidet i miljøkomiteen skal omfatte alle miljørelaterte spørsmål ved produksjon, bruk og gjenbruk av betong. Sekretariat følger opp.