Kompetansebevis

Hvorfor skal ledende personer ha kompetansebevis med godkjente kompetanseklasser ved betongrehabiliteringsarbeider?

Norsk Standard NS-EN 1504-9:2008+NA:2013 Betongrehabilitering har krav til at ledende personer skal kunne dokumentere sin faglige kompetanse og erfaring med kompetansebevis. Ledende personer er produksjonsledere, kontrolledere og formenn / bas (kompetanseklasser) hvor det stilles krav til forkunnskaper (utdannelse) tilleggskurs med bestått eksamen og en minste praksistid fra utførelse av betongrehabiliteringsarbeider.

…og hvordan kan du få dette dokumentert?

Betongopplæringsrådet utsteder kompetansebevis med kompetanseklasser innenfor betongrehabilitering som er i tråd med intensjonen til Norsk Standard. På hjemmesiden til Betongopplæringsrådet, www.betongopplæring.no under «Rehabilitering», kan du lese mer om hvilke krav til forkunnskaper, kurs og relevant praksistid som kreves for å bli godkjent i følgende kompetanseklasser:

  • RPK3 = produksjons- og kontrolleder – utførelsesklasse 3
  • RPK2 = produksjons- og kontrolleder – utførelsesklasse 2
  • RFB = formann, bas alle klasser

Kompetansebevisene er personlige.

Hvem har kompetansebevis innen betongrehabilitering?

Spør firmaene som er aktuelle for betongrehabiliteringsarbeider  om å dokumentere med kopi av kompetansebevis at de har ledende personer som er godkjent i riktig kompetanseklasse.

Sett krav i anbuds- eller tilbudsdokumentene om at kompetansekravene gitt i Norsk Standard skal gjelde og be firmaene som leverer anbud/tilbud om å dokumentere at de har ledende personer som er godkjent i de klasser som kreves for betongrehabiliteringsarbeidene.