RKB: Kulturhistoriske konstruksjoner

Faggruppen «Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner» (RKB) er underlagt Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) som en komité med fokus på å ivareta medlemmenes interesser innenfor fagområdet.

RKB er nyopprettet, januar 2024, og vil ha som mål å fremme og utvikle egnede metoder for rehabilitering av vernede og andre eldre betongkonstruksjoner. I dette arbeidet inngår systematisering av regelverk, innhente erfaringer fra tilsvarende nettverk i Europa, og etter hvert utvikle kurs og informasjonsmateriell basert på tilgjengelig informasjon.

Faggruppen er initiert av NFBs egne medlemmer og representerer engasjerte deltakere fra alle deler av bransjen og inviterer også andre med kulturminne faglig bygningskompetanse for erfaringsutveksling og felles forståelse av antikvariske prinsipper.

Kontakt informasjon: Inntil videre kan henvendelser til faggruppen sendes til [email protected]