Publikasjoner

Bestilling av publikasjoner fra NFB

Send en e-post med ønsket publikasjon til betongshop@tekna.no
Oppgi: Navn, firma, leveringsadresse, fakturaadresse og hva fakturaen skal merkes med.

Betongrehabilitering – Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll
NFB personlig medlem: kr 1000,- + forsendelseskostnader
NFB firmamedlem: kr 1150,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris / Utdanningsint. er kr 550,- pr. stk. + forsendelseskostnader

NFB-PUBLIKASJONER:

Publikasjon nr. 1 (2012): BETONGREHABILITERING.
– Veiledning til kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 950,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-
Elektronisk utgave (pdf) medlem kr. 500; – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
Elektronisk utgave (pdf) ikke medlem kr. 950; – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no

NB-PUBLIKASJONER:

Publikasjon nr. 36  (2006): FORSTERKNING AV BETONGKONSTRUKSJONER
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf) – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 30  (2003) HERDEPLASTBELEGG OG POLYMERMODIFISERT MØRTELBELEGG FOR INDUSTRIGULV
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf) – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 15  (2019): BETONGGULV – GULV PÅ GRUNN
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf) – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 09  (2020): BETONGOVERFLATER
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf) – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 05  (2011): PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER UNDER VANN
Trykt utgave:
NFB firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
NFB personlig medlem: kr 500,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf) – Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
NFB personlig medlem: Gratis
Ikke medlem: kr 1500,-

Rapportene til Norsk Forening for Betongrehabilitering er fritt tilgjengelig.

Rapport nr. 1 (2011): Evaluering av utført realkalisering på Blakstad bru
Rapport nr. 2 (2012): Løsninger basert på herdeplast

Eksterne forskningsrapporter støttet av NFB

Vanndampgjennomgang, SINTEF Byggforsk