Publikasjoner

Bestilling av publikasjoner fra NFB

Send en e-post med ønsket publikasjon til betongshop@tekna.no
Oppgi: Navn, firma, leveringsadresse, fakturaadresse og hva fakturaen skal merkes med.

Betongrehabilitering – Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll
NFB personlig medlem: kr 1000,- + forsendelseskostnader
NFB firmamedlem: kr 1150,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris / Utdanningsint. er kr 550,- pr. stk. + forsendelseskostnader

«Nasjonalt tillegg til Norsk standard NS-EN 1504-9 stiller krav til kompetanse til de aktørene som skal utføre betongrehabiliteringsarbeider. Alt avhengig av funksjon og ansvarsområde stilles det krav til et minimum av forkunnskaper og erfaring i tillegg til kompetansegivende kurs i betongteknologi og betongrehabilitering. 
Bransjen har utarbeidet en lærebok i betongteknologi som benyttes for det kompetansegivende kurset i betongteknologi. Denne boka er ment å være en lærebok for det kompetansegivende kurset i betongrehabilitering, og inneholder både det praktiske og det teoretiske som kreves ved betongrehabiliteringsarbeider. Boka dekker hele fagområdet omfattende nedbrytningsmekanismer, skader, rammebetingelser, rehabiliteringsprosessen, tilstandskontroll, undersøkelsesmetoder, prinsipper og metoder for beskyttelse og reparasjon, planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsarbeider, kalkulasjon, rigg og drift, HMS/SHA, avfallshåndtering og kontroll/kvalitetssikring.
Boka er også utarbeidet for å kunne brukes i fagopplæring på høyere nivå, og den er bygd opp slik at den også kan fungere som et oppslagsverk.»

NFB-PUBLIKASJONER:

Publikasjon nr. 1 (2012): Betongrehabilitering – Veiledning til kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Studentpris er kr 50,-
– Ikke medlem: kr 1500,-
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader

Publikasjon nr. 2 (2022) «Instrumentering og overvåking av betongkonstruksjoner»
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Studentpris er kr 50,-
– Ikke medlem: kr 1500,-
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader

 

NB-PUBLIKASJONER
– i samarbeid med NFB:

Publikasjon nr. 36  (2006): FORSTERKNING AV BETONGKONSTRUKSJONER
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 30  (2021) HERDEPLASTBELEGG PÅ BETONG
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 15  (2018): BETONGGULV – GULV PÅ GRUNN
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 09  (2020): BETONGOVERFLATER
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 05  (2011): PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER UNDER VANN
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Rapportene til Norsk Forening for Betongrehabilitering er fritt tilgjengelig.

Rapport nr. 8 «Parkeringshus i betong» – Prosjektering – Bygging – Vedlikehold
Rapport nr. 1 (2011) «Evaluering av utført realkalisering på Blakstad bru»
Rapport nr. 2 (2012) «Løsninger basert på herdeplast»

Eksterne forskningsrapporter støttet av NFB

Vanndampgjennomgang, SINTEF Byggforsk