Publikasjoner

Bestilling av publikasjoner fra NFB

Send en e-post med ønsket publikasjon til betongshop@tekna.no
Oppgi: Navn, firma, leveringsadresse, fakturaadresse og hva fakturaen skal merkes med.

Betongrehabilitering – Reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll
NFB personlig medlem: kr 1000,- + forsendelseskostnader
NFB firmamedlem: kr 1150,- + forsendelseskostnader
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris / Utdanningsint. er kr 550,- pr. stk. + forsendelseskostnader

«Nasjonalt tillegg til Norsk standard NS-EN 1504-9 stiller krav til kompetanse til de aktørene som skal utføre betongrehabiliteringsarbeider. Alt avhengig av funksjon og ansvarsområde stilles det krav til et minimum av forkunnskaper og erfaring i tillegg til kompetansegivende kurs i betongteknologi og betongrehabilitering. 
Bransjen har utarbeidet en lærebok i betongteknologi som benyttes for det kompetansegivende kurset i betongteknologi. Denne boka er ment å være en lærebok for det kompetansegivende kurset i betongrehabilitering, og inneholder både det praktiske og det teoretiske som kreves ved betongrehabiliteringsarbeider. Boka dekker hele fagområdet omfattende nedbrytningsmekanismer, skader, rammebetingelser, rehabiliteringsprosessen, tilstandskontroll, undersøkelsesmetoder, prinsipper og metoder for beskyttelse og reparasjon, planlegging og gjennomføring av rehabiliteringsarbeider, kalkulasjon, rigg og drift, HMS/SHA, avfallshåndtering og kontroll/kvalitetssikring.
Boka er også utarbeidet for å kunne brukes i fagopplæring på høyere nivå, og den er bygd opp slik at den også kan fungere som et oppslagsverk.»

NFB-PUBLIKASJONER:

Publikasjon nr. 3 (2024): «Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»

På midten av 1990-tallet utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) publikasjonen «Tilstandsanalyseav betongkonstruksjoner». Publikasjonen ble en suksess og har vært en bransjenorm for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Selv om det snart er 30 år siden publikasjonen ble utarbeidet, brukes den fremdeles som referanse for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Men mye har skjedd siden publikasjonen så dagens lys, med hensyn til standardisering nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har erfaringer med tilstandsanalyser gitt ny kunnskap.
Med bakgrunn i dette har Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) i samarbeid med Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) tatt initiativ til en revisjon av RIF-normen for tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner.Målsettingen har vært å utarbeide en helt ny veiledning for tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner basert på gjeldende standardverk og dagens kunnskapsnivå. Målgruppen for publikasjonen er både de som utfører ogde som bestiller tilstandsanalyser. Publikasjonen vil nå bli utgitt gjennom NFB.
Publikasjonen omfatter ikke instrumentert overvåking, da dette er behandlet i en egen publikasjon – NFB-publikasjon nr. 2, «Betongrehabilitering. Bestandighet av betongkonstruksjoner – instrumentert overvåking».
Revisjonsarbeidet har vært utført av en prosjektgruppe bestående av:
• Jan Lindland, Stærk & Co AS (prosjektleder)
• Liv Odden, WSP Norge AS
• Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS
• Ole Kristian Prestrud, Multiconsult ASA

Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Studentpris er kr 50,-
– Ikke medlem: kr 1500,-
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader

Publikasjon nr. 2 (2022) «Instrumentering og overvåking av betongkonstruksjoner»
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Studentpris er kr 50,-
– Ikke medlem: kr 1500,-
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader

Publikasjon nr. 1 (2012): «Betongrehabilitering – Veiledning til kapittel LY i NS 3420 – tekniske bestemmelser»
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Studentpris er kr 50,-
– Ikke medlem: kr 1500,-
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Studentpris er kr 350,- + forsendelseskostnader

 

NB-PUBLIKASJONER
– i samarbeid med NFB:

Publikasjon nr. 36  (2006): FORSTERKNING AV BETONGKONSTRUKSJONER
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 30  (2021) HERDEPLASTBELEGG PÅ BETONG
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 15  (2018): BETONGGULV – GULV PÅ GRUNN
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 09  (2020): BETONGOVERFLATER
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Publikasjon nr. 05  (2011): PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV BETONGKONSTRUKSJONER UNDER VANN
Trykt utgave:
NFB Personlig og firmamedlem: kr 500,- + forsendelseskostnader (trykt utgave)
Ikke medlem: kr 1500,- + forsendelseskostnader
Elektronisk utgave (pdf):
– Bestilles ved mail til betongshop@tekna.no
– NFB personlig medlem: Gratis
– NFB firma mdl.: 300
– Ikke medlem: kr 1500,-

Rapportene til Norsk Forening for Betongrehabilitering er fritt tilgjengelig.

Rapport nr. 8 «Parkeringshus i betong» – Prosjektering – Bygging – Vedlikehold
Rapport nr. 1 (2011) «Evaluering av utført realkalisering på Blakstad bru»
Rapport nr. 2 (2012) «Løsninger basert på herdeplast»

Eksterne forskningsrapporter støttet av NFB

Vanndampgjennomgang, SINTEF Byggforsk