NFB-NB publikasjon nr. 30 «Herdeplastbaserte belegg» er nå klar for høring!