FHB: Herdeplast

Fagruppe for herdeplast til betong er underlagt Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) som en komité med fokus på å ivareta medlemmenes interesser innenfor fagområdet.

FHB ble etablert i 2007 og har hatt som målsetning å være en tverrfaglig gruppe hvor både produsenter, konsulenter, arkitekter, entreprenører og byggherrer kan delta.

Faggruppen har siden oppstart hatt hovedfokus på heve kompetansenivået for herdeplast

Å være medlem koster ingenting, men medlemskap i NFB er påkrevd da FKBB tildeles det meste av sine driftsmidler herfra.