Om NFB

Norsk forening for betongrehabilitering (NFB) ble stiftet i 1990 og har 53 medlemsbedrifter og 130 personlig medlemmer.
Organisasjon jobber for å fremme betongrehabilitering som et eget fagområde med kompetente aktører.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Krav til bestandighet og lang levetid krever fokus på riktig prosjektering og utførelse. Videre krever det riktig vedlikehold og reparasjon for å sikre et langt og bærekraftig livsløp.

NFB representerer bransjen overfor myndigheter, offentlige og private organer. Foreningen er tilknyttet Tekna, og samarbeider nært med Norsk Betongforening.

The Norwegian association for concrete repair (Norsk forening for betongrehabilitering, NFB) is a professional society with 183 members.
The information on our home pages is primarily intended for the members of NFB. However, also other persons interested in the Norwegian building and civil engineering profession may find useful information. By using the list of contents on the top of the page you may search for information about NFB and the activities of NFB, or general information on the material concrete and the concrete profession.)

 

Hva gjør NFB?

Foreningen har som formål å øke kompetansen i bransjen og videreutvikle fagområdet betongrehabilitering.

NFB jobber for å fremme sine medlemmers interesse, gjennom å:

• Øke forståelsen for viktigheten av reparasjon og vedlikehold av betong

• Fremme kvalitet ved betongrehabiliteringsarbeider

• Ivareta helse, miljø og sikkerhet

Dette gjennomføres ved at foreningen:

• Støtter prosjekter og faglige aktiviteter, både økonomisk og med ekspertise

• Arrangerer kurs, konferanser og fagmøter

• Utarbeider bøker og kursmateriell for kompetanseheving

Hvem er medlemmer?

Foreningen har medlemmer fra alle deler av betongrehabiliteringsbransjen, herunder:

* Spesialentreprenører innen betongrehabilitering

* Rådgivende ingeniører

* Material- og produktleverandører

* Byggherrer

NFB har medlemmer fra hele landet. Medlemskapet er åpent for både enkeltpersoner og bedrifter med tilknytning til betong og betongrehabiliteringsbransjen.

Som medlem blir du del av et fagnettverk, holdes oppdatert på det som skjer innenfor bransjen og får muligheter for:

• Opplæring og videreutvikling gjennom kurs

• Faglige diskusjoner og erfaringsoverføring mellom aktører og prosjekter

• Markedsføring ved profilannonser i tidsskrifter og på nett – med bedriftsmedlemslister

GDPR

Norsk Forening for Betongrehabilitering har sitt sekretariat hos Tekna, noe som innebærer hjelp til administrasjon av kursdeltakelser, markedsføring av kurs, medlemsdatabase og løpende drift. Behandling av personopplysningene i Norsk Forening for Betongrehabilitering omfattes av beskrivelsene gitt i Teknas personvernerklæring.

Norsk Forening for Betongrehabilitering

Postboks 2312, Solli, 0201 Oslo

Besøksadresse: Dronning Mauds gt. 15

Tlf. 22 94 75 00