Bli medlem i NFB

Type medlemskap (obligatorisk)

Navn/kontaktperson bedrift (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Privat adresse (obligatorisk)

Postnr./-sted (obligatorisk)

Telefon

Mobil

Land

Firmanavn

Type bedrift

Antall ansatte

Arbeid adresse

Arbeid postnr

Arbeid Land

Kommentar

 

Hva koster det å bli medlem?

Medlemmer betaler en årlig kontingent fastsatt på foreningens årsmøte.

Følgende kontigentsatser gjelder:

Personlige medlemmer kr 250,-
Bedriftsmedlemskap kr 5.000,- for bedrifter med under 10 ansatte
kr 10.000,- for bedrifter med 10 ansatte eller flere
Studentmedlemskap Gratis

Opphør av medlemskap
Medlemskap opphører:

  • ved konkurs
  • ved skriftlig melding om opphør av medlemskap. Et opphør av medlemskap fritar ikke medlemmet fra dets forpliktelser med hensyn til kontingenten og avgifter for gjeldende år.
  • ved ekskludering, vedtatt av Generalforsamling.
  • ved ubetalt medlemskontingent