Stipender og prosjektstøtte

NFB tilbyr økonomisk støtte til enkelte prosjekter som er av verdi for bransjen. Alle søknader sendes NFBs styre på e-post [email protected].

Yngres Betongrehabiliteringsstipend

Norsk Forening for Betongrehabilitering deler årlig ut et eller flere stipend på inntil 15 000 kr til yngre personer som har gjennomført eller planlegger et arbeid av spesiell verdi for bransjen.

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse av bakgrunn og grunnlag for søknaden
  • Referanse til eventuell dokumentasjon
  • Budsjett / Regnskap

Arbeidet bør presenteres på Betongrehabiliteringsdagene som arrangeres årlig i mars måned.

Søknadsfrist er hele året.

Søknad behandles av NFBs styre fortløpende.

Det kan for eksempel søkes om stipend for dette:

  • Til personer som for første gang presenterer et godkjent paper / bidrag på internasjonale konferanser i eller utenfor Norge.
  • Deltagelse eller reisekostnader relevante kurs eller konferanser
  • Dekke av f.eks. utstyr, materiale, reise el.lign i forbindelse med gjennomføring av Prosjektoppgave eller Masteroppgave

 

Prosjektstøtte

Norsk Forening for Betongrehabilitering deler årlig ut prosjektstøtte på inntil kr. 200.000 til aktører som planlegger et arbeid av spesiell verdi for bransjen.

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter:

  • Beskrivelse av bakgrunn og grunnlag for søknaden
  • Referanse til eventuell dokumentasjon
  • Budsjett / Regnskap

 

Arbeidet bør presenteres på Betongrehabiliteringsdagene som arrangeres årlig i mars måned.

Søknadsfrist er hele året.

Søknad behandles av NFBs styre fortløpende.