Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon

Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner ute på høring i 2022:

NFB Pub. nr. 2 «Instrumentering og overvåking av betongkonstruksjoner»
Høring September 2022
Revisjonskomité: Komiteen for utarbeidelse av denne publikasjonen har bestått av følgende medlemmer i den første perioden fra 2004 – 2013:
• Jan Eri (Protector AS)
• Claus K. Larsen (Statens vegvesen, Vegdirektoratet)
• Trond Østmoen (Aas-Jakobsen AS)
• Olav Ødegård (Ødegård og Lund AS)
• Roar Myrdal (Mapei AS, SINTEF, Normet International Ltd.)
• Paul Stavem (Sto Norge AS, Mapei AS)
Komiteen for utarbeidelse av denne publikasjonen har bestått av følgende medlemmer i den andre perioden fra 2019 – 2022:
• Jan Eri (Protector AS)
• Karla Hornbostel (Statens vegvesen)
• Paul Stavem (Mapei AS)
• Olav Ødegård (Ødegård og Lund AS)
• Andres Belda Revert (Opak AS)
• Roar Myrdal (NTNU)
Høringsutkast NFB Publikasjon nr. 2 «Instrumentering og overvåking av betongkonstruksjoner»
Revisjonsrapportskjema

Send dine kommentarer og innspill til NFB@tekna.no innen 15. September

 

NFB Pub. nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Høring September 2022
Revisjonskomité: Jan Lindland, Stærk & Co as (prosjektleder), Ole Kristian Prestrud, Multiconsult AS, Liv Odden, WSP Norge AS & Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS
Vi håper denne publikasjonen kan bli en god arvtager for RIF-normen og til stor nytte for bransjen.
Publikasjonen vil forhåpentligvis medvirke til felles forståelse og enhetlig måte for gjennomføring av
tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner samt sikre at tilstandsanalyser utføres i samsvar med
standardverket.
Høringsutkast NFB Publikasjon nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Revisjonsrapportskjema

Send dine kommentarer og innspill til NFB@tekna.no innen 15. September