Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon

Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner ute på høring i 2022:

 

NFB Pub. nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Høring September 2022
Revisjonskomité: Jan Lindland, Stærk & Co as (prosjektleder), Ole Kristian Prestrud, Multiconsult AS, Liv Odden, WSP Norge AS & Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS
Vi håper denne publikasjonen kan bli en god arvtager for RIF-normen og til stor nytte for bransjen.
Publikasjonen vil forhåpentligvis medvirke til felles forståelse og enhetlig måte for gjennomføring av
tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner samt sikre at tilstandsanalyser utføres i samsvar med
standardverket.
Høringsutkast NFB Publikasjon nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Revisjonsrapportskjema

Send dine kommentarer og innspill til NFB@tekna.no innen 15. September