Publikasjoner under utarbeidelse og revisjon

Advarsel om bruk av publikasjoner og rapporter under utarbeidelse og revisjon.

Høringsutkast eller tidligere utkast av publikasjoner og rapporter må ikke oppfattes som endelige. Det skal derfor ikke refereres til disse i forbindelse med planlegging, utførelse og kontroll av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner ute på høring i 2023:

Høringsutkast til en ny anvisning i Byggforskserien for 612.020 Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner

Klikk her for Høringsutkastet
Høringsfrist er onsdag 24. mai 2023 og vi ser frem til å motta kommentarer på anvisningenes innhold fra dere.
Høringskommentarer sendes [email protected]

Det er viktig for oss å få bransjens synspunkter i forbindelse med utviklingen av Byggforskserien og setter pris på om dere har anledning til å bidra.
Anvisningen er utarbeidet av Jan Lindland, Stærk & Co AS. Referansegruppe har vært Riksantikvaren v/Aase Hogfeldt-Eskevik, Forsvarsbygg v/Håvard Christiansen og Halvor Winsnes Multiconsult AS.
Anvisningen tilhører en gruppe nye anvisninger om rehabilitering av betongkonstruksjoner.

 

Publikasjoner under utarbeidelse 2023:

NFB Pub. nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Publikasjonene forventes klar for salg høsten 2023
Revisjonskomité: Jan Lindland, Stærk & Co as (prosjektleder), Ole Kristian Prestrud, Multiconsult AS, Liv Odden, WSP Norge AS & Hilde Rannem Isaksen, Norconsult AS
Vi håper denne publikasjonen kan bli en god arvtager for RIF-normen og til stor nytte for bransjen.
Publikasjonen vil forhåpentligvis medvirke til felles forståelse og enhetlig måte for gjennomføring av
tilstandsanalyser av betongkonstruksjoner samt sikre at tilstandsanalyser utføres i samsvar med
standardverket.
Høringsutkast NFB Publikasjon nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
Revisjonsrapportskjema

Send dine kommentarer og innspill til [email protected] innen 15. September