Rehab må inn i utdanningen!

Bransjen må selv ta et ansvar for å fremme riktig utvikling, ved blant annet å etterspørre utdanning som er spesifikk for rehab-markedet, sier John Christian Forester i Hjellnes Consult.
– Rehab må inn i utdanningen – Håndverkerutdanningene vektlegger nybygg, mens rehab blir minst like viktig for markedet fremover, mener John Christian Forester i Hjellnes.

Rehab må inn i utdanningen

 

 

 

Yngres Betongnettverk på Høgskolen i Østfold

YBN gjentok suksessen med skolebesøk, og besøkte denne gangen Høgskolen i Østfold. 20-25 studenter fra 1.-3.klasse var samlet og fikk høre om hvilke muligheter det er innenfor spesialisering innen betong, betongrehabilitering og betongteknologi. Denne gangen stilte representanter fra  Veidekke, Multiconsult, Backe Entreprenør, Norconsult og Skanska. Etterpå ble det mingling og mat i kantinen på HiOF. Det ble gitt gode tilbakemeldinger og studentene virket fornøyde med opplegget.

Yngres Betongnettverk på NTNU

YBN samlet over 80 studenter fra 1. og 2. klasse fra Bygg og Miljøteknikk på NTNU. Det var YBN-representanter fra Veidekke, Multiconsult, Backe Entreprenør og Skanska som fortalte om sin arbeidshverdag og hvilke muligheter det er innenfor spesialisering innen betong, betongrehabilitering og betongteknologi. I tillegg var betonggruppen på NTNU representer med foreleser og flere PhD-studenter. Etter presentasjonen ble de mat og mingling på en av byen restauranter. Det var mange nysgjerrige studenter som var interessert i høre mer om betong-faget, og det ble gitt mange tilbakemeldinger på at presentasjonene var spennende og inspirerende. I starten av mai planlegger YBN å besøke HiOF.

Betongrehabiliteringsdagene 2016 – de 20. i rekken

IMG_4704

 

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) arrangerte 8-9 mars i år Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang. Arrangementet gikk av stabelen på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Det ble et stort og flott arrangement med ca. 104 deltakere. Jan Lindland ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats for foreningen, se nyhet nedenfor.

Dag 1 startet med et historisk tilbakeblikk på bransjens utvikling siden foreningen ble startet 6. juni 1990. Jan Lindland fortalte om foreningens bistand i å utvikle bransjenormer og delta i standardarbeid. Her har det skjedd mye fra å ikke ha noen regler til at det i dag foreligger både standarder og veiledninger for hvordan arbeid skal utføres. John Bruce Miller ga en oppsummering av betongens livshistorie fram til dagens reparasjonsmørtler, mens Svein Kjennerud ga et humoristisk fortelling om utviklingen i leverandørenes produksjon fra garasjeproduksjon til dagens produksjon med strenge HMS-krav.

Reparasjon av antikvarisk betong i tiden framover bli et viktig arbeidsområdet for bransjen. Dette ble vist ved flere foredrag og det ble i løpet av arrangementet nedsatt en ny faggruppe som skal arbeide med slike spørsmål. Er du interessert i å delta i denne faggruppen så send en e-post til nfb@tekna.no.

Dag 2 hadde en form slik vi er vant til at Betongrehabiliteringsdagene har vært gjennom alle år. Dagen var viet faglige innlegg om målemetoder, belegg, endringer i regelverk, alkalireaksjoner, kompetanseoverføringer, 3D-scanning og svanemerking. Mange spennende foredrag medførte til at diskusjonene gikk rundt flere av temaene i pausene.

Etiske retningslinjer vedtatt i NFB

Retningslinjene ble vedtatt på foreningens årsmøte 9. mars 2016. og skal bidra til å fremme og opprettholde en høy etisk standard i bransjen.

 1. Medlemmene i NFB skal følge gjeldende lover og forskrifter.
 1. Medlemmene i NFB skal unngå sosial dumping internt eller hos samarbeidspartnere, samt jobbe for et inkluderende arbeidsliv.
 1. Medlemmene i NFB skal gi råd etter beste evne, og informere kunden om de metoder, med muligheter og begrensninger, som finnes på markedet.
 1. Medlemmene i NFB skal i markedet og internt i bedriften utvise respekt, redelighet, og integritet.
 1. Medlemmene i NFB skal utføre sitt virke på en ansvarlig måte som ikke vil være skadelig for miljøet.
 1. Medlemmene i NFB skal ikke urettmessig kritisere eller på annen måte ærekrenke andre medlemmer.

 

Nytt æresmedlem: Jan Lindland

I forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2016 utnevnte foreningen sitt tredje æresmedlem, Jan Lindland.

Jan LindlandJan Lindland ble utdannet sivilingeniør fra bygningsingeniørlinjen ved NTH i 1983 og startet sin karriere i Dr.techn. Kristoffer Apeland AS – de første årene i Oslo, deretter i avdeling Sørlandet. Siden 1996 har han vært daglig leder i Stærk & Co, i tillegg er han også førstelektor ved Institutt for ingeniørvitenskap på Universitetet i Agder. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere hatt arbeidsoppgaver knyttet til byggskader og betongrehabilitering, i tillegg til generell byggeteknikk, FDV og ENØK. Han har lang og solid erfaring med gjennomføring av betongrehabiliteringsprosjekter, fra tilstandskontroll til prosjektering og oppfølging av alle typer reparasjonsmetoder. Han har deltatt i FoU-aktiviteter og vært sentral i det nasjonale standardiseringsarbeidet. Jan Lindland har vært en foregangsmann i utviklingen av betongrehabilitering som et eget fagfelt, spesielt i arbeidet med å implementere ny kunnskap og erfaringer inn i regelverk og veiledninger.

Jan Lindland er et JA-menneske som bidrar der han kan. Han har vært en ressursperson for Norsk Forening for Betongrehabilitering siden foreningens oppstart i 1990 – både som leder og som bidragsyter på bortimot samtlige felt. Jan har spilt en viktig rolle for kompetanseoppbygging innen betongrehabilitering, og har vært en nøkkelperson i utviklingen og gjennomføringen av foreningens kompetansekurs. Han har også bidratt som foredragsholder på nærmere alle kurs og konferanser i regi av NFB. Han er medlem av ulike komiteer inkludert Betongopplæringsrådets styre og R-utvalg. Han var prosjektleder for de banebrytende RIF-normene «Norm for betongrehabilitering» og «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner» som kom i 1993 og 1995. Han har også ledet arbeidet med kapittelet om betongrehabilitering i NS 3420 i flere omganger, fra 1999 til 2010. Senest har han vært komiteleder for NFBs egen «veiledning til kapittel LY i NS 3420» som ble utgitt i 2012, samt deltatt i arbeidet med nasjonale tillegg til NS-EN 1504-serien. Jan er i tillegg redaktør for boken «Betongrehabilitering – reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll» som lanseres i disse dager. Gjennom sterkt engasjement, positiv innstilling og sjeldent gode formidlingsevner, bidrar Lindland til å ivareta bransjens interesser på en rekke områder.

Faggruppemøter Gardermoen 7. mars

I forbindelse med Betongrehabilieringsdagene på Gardermoen, vil det som vanlig bli avholdt faggruppemøter i forkant. I år blir det to slike møter. Begge har møtestart klokken 18:00.

EBABs faggruppemøte.

EBAB – Faggruppen for elektrokjemisk behandling av betong inviterer til åpen faggruppemøte den 7 mars 2016 fra kl. 18:00 til 20:00. Møtet avholdes på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Vi har følgende agenda:

 1. Presentasjon av EBAB og det arbeidet vi har holdt på med siden stiftelsen i 2015 av Iain Miller, Millab Consult AS.
 1. Innlegg om EBABs arbeid med opprettelse av kurs for praktisk opplæring i utførelser av Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS
 1. Diskusjon og deling av erfaringer

Det blir lett servering av mat og drikke.
Vi ønsker alle velkommen kl. 18:00.

 

FKBB faggruppemøte.

I forbindelse med betongrehabiliteringsdagene, så holder vi (som vanlig) faggruppemøte i Faggruppen for katodisk beskyttelse av betong (FKBB):

Sted: Quality Airport hotell Gardermoen

Tema: Ny prosesskode og dens beskrivelse av katodisk beskyttelse:

 • Ny prosesskode – Stig Henning Helgestad, SVV
 • Bruk av ny prosesskode i beskrivelse av tiltak på Måløy bru – Jon Luke, Norconsult
 • Diskusjoner om ny publikasjon skal utarbeides ; «Veiledning til beskrivelse og utføresle av KB».