CE-merking og herdeplaster

Hvorfor er fokus på dokumentasjon etter CE-merking og miljø ekstra viktig for herdeplaster – og hva er trendene videre?  

Fra 1.1.2014 ble det i Norge krav at alle byggprodukter med en harmonisert standard skulle CE-merkes. Dette gjaldt også for herdeplastene som epoksy, akryl, polyuretan og polyurea som tradisjonelt brukes til overflatebelegg, lim og injeksjon. Dette var for mange en ny måte å tenke på, og kravene oppleves ofte å være i konflikt med miljøkrav etter f.eks. BREEAM NOR.

Kveldens agenda er en gjennomgang av hvordan CE-merking faktisk henger sammen med tekniske brukskrav, lovpålagt CE-merking og kundeønsker som f.eks. BREEAM NOR – samt viktige forhold ved gjennomføring av prosjekter og hvorfor ekstreme behov krever ekstreme løsninger.

Program for kvelden er:

 • 17:00-18:00 Feil produkt på riktig sted? – eller hvordan bruke CE-merking, NS og miljøkrav sammen
 • 18:00-18:30 Hvordan gjennomføres et herdeplastprosjekt – erfaringer fra utførende entreprenør
 • 18:30-18:45 Kaffepause
 • 18:45-19:15 Ekstreme egenskaper mot kjemikalier – Vinylester og løsninger med denne

Spørsmål/kommentarer tas underveis.

Kveldens foredragsholdere er:

 • Paul Stavem, Mapei AS
 • Lars-Erik Løvdahl, Flowcrete AS
 • Geir Olav Stålesen, Norsk Epoxy AS

Møteleder: Tommy Cielicki

Møtet er åpent for alle interesserte, fri entré og enkel servering, velkommen!

Yngres Betongrehabiliteringsstipend

Norsk Forening for Betongrehabilitering deler årlig ut et eller flere stipend på inntil 15 000 kr til yngre personer som har gjennomført eller planlegger et arbeid av spesiell verdi for bransjen.

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter:

 • Beskrivelse av bakgrunn og grunnlag for søknaden
 • Referanse til eventuell dokumentasjon
 • Budsjett/regnskap

Arbeidet bør presenteres på Betongrehabiliteringsdagene som arrangeres årlig i mars måned.

Søknadsfrist er hele året.

Søknad behandles av NFBs styre fortløpende.

Det kan for eksempel søkes om stipend for dette:

 • Til personer som for første gang presenterer et godkjent paper / bidrag på internasjonale konferanser i eller utenfor Norge.
 • Deltagelse eller reisekostnader relevante kurs eller konferanser
 • Dekke av f.eks. utstyr, materiale, reise el.lign i forbindelse med gjennomføring av Prosjektoppgave eller Masteroppgave

Ny «bibel» for deg som jobber med betong

Etter fire års bearbeidelse er den klar, boken som erstatter «Betongkompetanse» fra 1998. «Betong – regelverk, teknologi og utførelse» har bidrag fra seks forfattere, og Magne Maage er redaktør. Les mer her.

Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av 134_Betong_-_regelverk__teknologi_og_utførelse_smallBetongopplæringsrådet. Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere. Boka er bygd opp slik at den kan fungere som et oppslagsverk. Den er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg. Del A – Betong som byggemateriale en kort-fattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning. Del B – Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialtek-nologien og ser på sammenhengen mellom delmateraler, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale. Del C – Bygging med betong viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale.

R-kurs under omlegging

Kursene innen betongrehabilitering er under omlegging, og settes opp som ett samlet kurs fra 30. november- 4. desember 2015.

Det nye kurset er en kursmodul i et opplæringsprogram for å sikre at personell innenfor betongrehabilitering har kompetanse i samsvar med kompetansekravene i NS-EN 1504-9:2008 + NA 2012. Med bakgrunn i forkunnskaper, praksis (erfaring innen betongrehabilitering) og gjennomførte kursmoduler i opplæringsprogrammet, utsteder Betongopplæringsrådet kompetansebevis for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas for ulike utførelsesklasser innen betongrehabilitering.

Kurset gir en grunnleggende innføring i betongskader og nedbrytningsmekanismer, rehabiliteringsprosessen, rammebetingelser, oppbygging og gjennomføring av tilstandsanalyse, undersøkelsesmetoder, reparasjonsprinsipper og reparasjonsmetoder, krav til materialer, utførelse, prøving og kontroll for ulike reparasjonsmetoder, beskrivelse av rehabiliteringsarbeider, planlegging og gjennomføring av reparasjonsarbeider, kalkulasjon, HMS og SHA, avfallshåndtering og måleregler.

Det anbefales å ha grunnleggende kunnskaper i betongteknologi tilsvarende kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas».

Kursets målgruppe er først og fremst personell som skal bli produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering, men kurset er også nyttig både for materialeleverandører, byggherrer og rådgivere.

Med bakgrunn i bestått eksamen i dette kurset og kurset U1 – «Praktisk betongteknologi for produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas», relevante forkunnskaper og praksis, vil Betongopplæringsrådet kunne utstede kompetansebevis for produksjoner, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering.

Les mer og meld deg på.

NFB søker kandidater til Betongrehabiliteringsprisen

For andre gang skal man nå dele ut en betongrehabiliteringspris i Norge.

Betongrehabiliteringsprisen er en utmerkelse som gis til byggverk i Norge hvor beskyttelse, reparasjon eller vedlikehold av betong er utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.

Bak prisen står Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB).

Om du har et godt prosjekt eller du vet om en verdig kandidat kan du sende inn forslag til NFB@tekna.no.

I søknaden må man legge ved informasjon om byggherre og de aktører som har vært med på rehabiliteringen (arkitekt, rådgivende ingeniør, entreprenør). Det bør også legges ved et bilde sammen med en kort beskrivelse av hva som er valgt av metoder og materialer som er utført på en estetisk, miljømessig og teknisk fremragende måte.

I 2014 ble prisen tildelt Risøy bru.

Rekordmange deltakere på Betongrehabiliteringsdagene

For 19. året på rad arrangerte NFB Betongrehabiliteringsdagene.

Arrangementet var delt inn i fire ulike bolker:

 • Erfaringer og kvalitet
 • Etikk i bransjen
 • Miljø
 • Nyheter fra leverandørene

Arrangementet ble holdt i Drammen, og tilbakemeldingene fra deltagerne har vært svært gode.