Faggruppemøter Gardermoen 7. mars

I forbindelse med Betongrehabilieringsdagene på Gardermoen, vil det som vanlig bli avholdt faggruppemøter i forkant. I år blir det to slike møter. Begge har møtestart klokken 18:00.

EBABs faggruppemøte.

EBAB – Faggruppen for elektrokjemisk behandling av betong inviterer til åpen faggruppemøte den 7 mars 2016 fra kl. 18:00 til 20:00. Møtet avholdes på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Vi har følgende agenda:

 1. Presentasjon av EBAB og det arbeidet vi har holdt på med siden stiftelsen i 2015 av Iain Miller, Millab Consult AS.
 1. Innlegg om EBABs arbeid med opprettelse av kurs for praktisk opplæring i utførelser av Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS
 1. Diskusjon og deling av erfaringer

Det blir lett servering av mat og drikke.
Vi ønsker alle velkommen kl. 18:00.

 

FKBB faggruppemøte.

I forbindelse med betongrehabiliteringsdagene, så holder vi (som vanlig) faggruppemøte i Faggruppen for katodisk beskyttelse av betong (FKBB):

Sted: Quality Airport hotell Gardermoen

Tema: Ny prosesskode og dens beskrivelse av katodisk beskyttelse:

 • Ny prosesskode – Stig Henning Helgestad, SVV
 • Bruk av ny prosesskode i beskrivelse av tiltak på Måløy bru – Jon Luke, Norconsult
 • Diskusjoner om ny publikasjon skal utarbeides ; «Veiledning til beskrivelse og utføresle av KB».

Jubileum – Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) arrangerer i år Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang. Årets datoer er 8-9 mars, og arrangementet vil gå på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Det strømmer allerede på med påmeldinger, mye takket være et spennende program som i jubileumsåret både oppsummerer veien frem til i dag, og søker å se fremover mot spennende tider i vente.

Meld deg på i dag om du ønsker å øke din kunnskap og styrke dine faglige nettverk. Betongrehabiliteringsdagene er en møteplass uten sidestykke. Her plukker du opp mye godt faglig stoff, samtidig som det er tid til å knytte nye kontakter og sosialisere med andre i din bransje. På kvelden den 8. mars samles vi til jubileumsmiddag med underholdning og god mat.
Oppdatert program og påmelding finnes på Tekna sine kurssider her.

Studenter og universitets- og høgskoleansatte deltar gratis.
Den enkelte må selv bestille og betale for hotellovernatting direkte til hotellet. Mer informasjon om hotellet finnes her.

Yngres betongnettverks årsmiddag 2016

Yngres betongnettverks fagseminar og årsmiddag 2016 gikk av stabelen den 11. februar, og arrangementet ble svært vellykket. 35 betonginteresserte deltakere under 35 år samlet seg på Vulkan Matsal i Oslo for faglig påfyll og hyggelig selskap.  Kvelden startet med et spennende innlegg av Arne Vatnar i Skanska Teknikk. Vatnar fortalte om Holmestand stasjon og hvordan Skanska  forholdt seg til krav om flotte lyse betongvegger. Videre var det et interessant innlegg av Reiulf Ramstand Akitekter ved Anja H. Strandskogen. Flere flotte betongbygg og -konstruksjoner ble vist frem, og spesielt ble årets betongtavlevinner, Kimen Kulturhus, presentert.

Til slutt var det duket for middag på Hitchhiker med etterfølgende betongquiz. 

Det ble et vellykket arrangement. Er du under 35 år og betonginteressert? Sjekk ut Yngres Betongnettverk på Facebook, og meld deg på neste arrangement.

CE-merking og herdeplaster

Hvorfor er fokus på dokumentasjon etter CE-merking og miljø ekstra viktig for herdeplaster – og hva er trendene videre?  

Fra 1.1.2014 ble det i Norge krav at alle byggprodukter med en harmonisert standard skulle CE-merkes. Dette gjaldt også for herdeplastene som epoksy, akryl, polyuretan og polyurea som tradisjonelt brukes til overflatebelegg, lim og injeksjon. Dette var for mange en ny måte å tenke på, og kravene oppleves ofte å være i konflikt med miljøkrav etter f.eks. BREEAM NOR.

Kveldens agenda er en gjennomgang av hvordan CE-merking faktisk henger sammen med tekniske brukskrav, lovpålagt CE-merking og kundeønsker som f.eks. BREEAM NOR – samt viktige forhold ved gjennomføring av prosjekter og hvorfor ekstreme behov krever ekstreme løsninger.

Program for kvelden er:

 • 17:00-18:00 Feil produkt på riktig sted? – eller hvordan bruke CE-merking, NS og miljøkrav sammen
 • 18:00-18:30 Hvordan gjennomføres et herdeplastprosjekt – erfaringer fra utførende entreprenør
 • 18:30-18:45 Kaffepause
 • 18:45-19:15 Ekstreme egenskaper mot kjemikalier – Vinylester og løsninger med denne

Spørsmål/kommentarer tas underveis.

Kveldens foredragsholdere er:

 • Paul Stavem, Mapei AS
 • Lars-Erik Løvdahl, Flowcrete AS
 • Geir Olav Stålesen, Norsk Epoxy AS

Møteleder: Tommy Cielicki

Møtet er åpent for alle interesserte, fri entré og enkel servering, velkommen!

Yngres Betongrehabiliteringsstipend

Norsk Forening for Betongrehabilitering deler årlig ut et eller flere stipend på inntil 15 000 kr til yngre personer som har gjennomført eller planlegger et arbeid av spesiell verdi for bransjen.

Stipendiet tildeles etter søknad som skal inneholde følgende punkter:

 • Beskrivelse av bakgrunn og grunnlag for søknaden
 • Referanse til eventuell dokumentasjon
 • Budsjett/regnskap

Arbeidet bør presenteres på Betongrehabiliteringsdagene som arrangeres årlig i mars måned.

Søknadsfrist er hele året.

Søknad behandles av NFBs styre fortløpende.

Det kan for eksempel søkes om stipend for dette:

 • Til personer som for første gang presenterer et godkjent paper / bidrag på internasjonale konferanser i eller utenfor Norge.
 • Deltagelse eller reisekostnader relevante kurs eller konferanser
 • Dekke av f.eks. utstyr, materiale, reise el.lign i forbindelse med gjennomføring av Prosjektoppgave eller Masteroppgave

Ny «bibel» for deg som jobber med betong

Etter fire års bearbeidelse er den klar, boken som erstatter «Betongkompetanse» fra 1998. «Betong – regelverk, teknologi og utførelse» har bidrag fra seks forfattere, og Magne Maage er redaktør. Les mer her.

Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av 134_Betong_-_regelverk__teknologi_og_utførelse_smallBetongopplæringsrådet. Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere. Boka er bygd opp slik at den kan fungere som et oppslagsverk. Den er delt i tre hoveddeler som kan brukes samlet eller hver for seg. Del A – Betong som byggemateriale en kort-fattet innføring i betongens verden, med oversiktlige kapitler om regelverk, egenskaper og miljøpåvirkning. Del B – Betongens sammensetning, struktur og egenskaper, går dypere inn i materialtek-nologien og ser på sammenhengen mellom delmateraler, blandings-forhold, materialstruktur og betongens egenskaper som bygnings-materiale. Del C – Bygging med betong viser hvordan systemet av lover, forskrifter og standarder binder sammen prosjektering og utførelse. Her beskrives mer detaljert planlegging og gjennomføring av betongarbeidene for å sikre full utnyttelse av betongmaterialets og betongkonstruksjonens potensiale.