Etiske retningslinjer vedtatt i NFB

Retningslinjene ble vedtatt på foreningens årsmøte 9. mars 2016. og skal bidra til å fremme og opprettholde en høy etisk standard i bransjen.

 1. Medlemmene i NFB skal følge gjeldende lover og forskrifter.
 1. Medlemmene i NFB skal unngå sosial dumping internt eller hos samarbeidspartnere, samt jobbe for et inkluderende arbeidsliv.
 1. Medlemmene i NFB skal gi råd etter beste evne, og informere kunden om de metoder, med muligheter og begrensninger, som finnes på markedet.
 1. Medlemmene i NFB skal i markedet og internt i bedriften utvise respekt, redelighet, og integritet.
 1. Medlemmene i NFB skal utføre sitt virke på en ansvarlig måte som ikke vil være skadelig for miljøet.
 1. Medlemmene i NFB skal ikke urettmessig kritisere eller på annen måte ærekrenke andre medlemmer.

 

Nytt æresmedlem: Jan Lindland

I forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2016 utnevnte foreningen sitt tredje æresmedlem, Jan Lindland.

Jan LindlandJan Lindland ble utdannet sivilingeniør fra bygningsingeniørlinjen ved NTH i 1983 og startet sin karriere i Dr.techn. Kristoffer Apeland AS – de første årene i Oslo, deretter i avdeling Sørlandet. Siden 1996 har han vært daglig leder i Stærk & Co, i tillegg er han også førstelektor ved Institutt for ingeniørvitenskap på Universitetet i Agder. Han har gjennom hele sin yrkeskarriere hatt arbeidsoppgaver knyttet til byggskader og betongrehabilitering, i tillegg til generell byggeteknikk, FDV og ENØK. Han har lang og solid erfaring med gjennomføring av betongrehabiliteringsprosjekter, fra tilstandskontroll til prosjektering og oppfølging av alle typer reparasjonsmetoder. Han har deltatt i FoU-aktiviteter og vært sentral i det nasjonale standardiseringsarbeidet. Jan Lindland har vært en foregangsmann i utviklingen av betongrehabilitering som et eget fagfelt, spesielt i arbeidet med å implementere ny kunnskap og erfaringer inn i regelverk og veiledninger.

Jan Lindland er et JA-menneske som bidrar der han kan. Han har vært en ressursperson for Norsk Forening for Betongrehabilitering siden foreningens oppstart i 1990 – både som leder og som bidragsyter på bortimot samtlige felt. Jan har spilt en viktig rolle for kompetanseoppbygging innen betongrehabilitering, og har vært en nøkkelperson i utviklingen og gjennomføringen av foreningens kompetansekurs. Han har også bidratt som foredragsholder på nærmere alle kurs og konferanser i regi av NFB. Han er medlem av ulike komiteer inkludert Betongopplæringsrådets styre og R-utvalg. Han var prosjektleder for de banebrytende RIF-normene «Norm for betongrehabilitering» og «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner» som kom i 1993 og 1995. Han har også ledet arbeidet med kapittelet om betongrehabilitering i NS 3420 i flere omganger, fra 1999 til 2010. Senest har han vært komiteleder for NFBs egen «veiledning til kapittel LY i NS 3420» som ble utgitt i 2012, samt deltatt i arbeidet med nasjonale tillegg til NS-EN 1504-serien. Jan er i tillegg redaktør for boken «Betongrehabilitering – reparasjonsmetoder, utførelse og kontroll» som lanseres i disse dager. Gjennom sterkt engasjement, positiv innstilling og sjeldent gode formidlingsevner, bidrar Lindland til å ivareta bransjens interesser på en rekke områder.

Faggruppemøter Gardermoen 7. mars

I forbindelse med Betongrehabilieringsdagene på Gardermoen, vil det som vanlig bli avholdt faggruppemøter i forkant. I år blir det to slike møter. Begge har møtestart klokken 18:00.

EBABs faggruppemøte.

EBAB – Faggruppen for elektrokjemisk behandling av betong inviterer til åpen faggruppemøte den 7 mars 2016 fra kl. 18:00 til 20:00. Møtet avholdes på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Vi har følgende agenda:

 1. Presentasjon av EBAB og det arbeidet vi har holdt på med siden stiftelsen i 2015 av Iain Miller, Millab Consult AS.
 1. Innlegg om EBABs arbeid med opprettelse av kurs for praktisk opplæring i utførelser av Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS
 1. Diskusjon og deling av erfaringer

Det blir lett servering av mat og drikke.
Vi ønsker alle velkommen kl. 18:00.

 

FKBB faggruppemøte.

I forbindelse med betongrehabiliteringsdagene, så holder vi (som vanlig) faggruppemøte i Faggruppen for katodisk beskyttelse av betong (FKBB):

Sted: Quality Airport hotell Gardermoen

Tema: Ny prosesskode og dens beskrivelse av katodisk beskyttelse:

 • Ny prosesskode – Stig Henning Helgestad, SVV
 • Bruk av ny prosesskode i beskrivelse av tiltak på Måløy bru – Jon Luke, Norconsult
 • Diskusjoner om ny publikasjon skal utarbeides ; «Veiledning til beskrivelse og utføresle av KB».

Jubileum – Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) arrangerer i år Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang. Årets datoer er 8-9 mars, og arrangementet vil gå på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Det strømmer allerede på med påmeldinger, mye takket være et spennende program som i jubileumsåret både oppsummerer veien frem til i dag, og søker å se fremover mot spennende tider i vente.

Meld deg på i dag om du ønsker å øke din kunnskap og styrke dine faglige nettverk. Betongrehabiliteringsdagene er en møteplass uten sidestykke. Her plukker du opp mye godt faglig stoff, samtidig som det er tid til å knytte nye kontakter og sosialisere med andre i din bransje. På kvelden den 8. mars samles vi til jubileumsmiddag med underholdning og god mat.
Oppdatert program og påmelding finnes på Tekna sine kurssider her.

Studenter og universitets- og høgskoleansatte deltar gratis.
Den enkelte må selv bestille og betale for hotellovernatting direkte til hotellet. Mer informasjon om hotellet finnes her.

Yngres betongnettverks årsmiddag 2016

Yngres betongnettverks fagseminar og årsmiddag 2016 gikk av stabelen den 11. februar, og arrangementet ble svært vellykket. 35 betonginteresserte deltakere under 35 år samlet seg på Vulkan Matsal i Oslo for faglig påfyll og hyggelig selskap.  Kvelden startet med et spennende innlegg av Arne Vatnar i Skanska Teknikk. Vatnar fortalte om Holmestand stasjon og hvordan Skanska  forholdt seg til krav om flotte lyse betongvegger. Videre var det et interessant innlegg av Reiulf Ramstand Akitekter ved Anja H. Strandskogen. Flere flotte betongbygg og -konstruksjoner ble vist frem, og spesielt ble årets betongtavlevinner, Kimen Kulturhus, presentert.

Til slutt var det duket for middag på Hitchhiker med etterfølgende betongquiz. 

Det ble et vellykket arrangement. Er du under 35 år og betonginteressert? Sjekk ut Yngres Betongnettverk på Facebook, og meld deg på neste arrangement.

CE-merking og herdeplaster

Hvorfor er fokus på dokumentasjon etter CE-merking og miljø ekstra viktig for herdeplaster – og hva er trendene videre?  

Fra 1.1.2014 ble det i Norge krav at alle byggprodukter med en harmonisert standard skulle CE-merkes. Dette gjaldt også for herdeplastene som epoksy, akryl, polyuretan og polyurea som tradisjonelt brukes til overflatebelegg, lim og injeksjon. Dette var for mange en ny måte å tenke på, og kravene oppleves ofte å være i konflikt med miljøkrav etter f.eks. BREEAM NOR.

Kveldens agenda er en gjennomgang av hvordan CE-merking faktisk henger sammen med tekniske brukskrav, lovpålagt CE-merking og kundeønsker som f.eks. BREEAM NOR – samt viktige forhold ved gjennomføring av prosjekter og hvorfor ekstreme behov krever ekstreme løsninger.

Program for kvelden er:

 • 17:00-18:00 Feil produkt på riktig sted? – eller hvordan bruke CE-merking, NS og miljøkrav sammen
 • 18:00-18:30 Hvordan gjennomføres et herdeplastprosjekt – erfaringer fra utførende entreprenør
 • 18:30-18:45 Kaffepause
 • 18:45-19:15 Ekstreme egenskaper mot kjemikalier – Vinylester og løsninger med denne

Spørsmål/kommentarer tas underveis.

Kveldens foredragsholdere er:

 • Paul Stavem, Mapei AS
 • Lars-Erik Løvdahl, Flowcrete AS
 • Geir Olav Stålesen, Norsk Epoxy AS

Møteleder: Tommy Cielicki

Møtet er åpent for alle interesserte, fri entré og enkel servering, velkommen!