Betongrehabiliteringsdagene 2016 – de 20. i rekken

IMG_4704

 

Norsk Forening for Betongrehabilitering (NFB) arrangerte 8-9 mars i år Betongrehabiliteringsdagene for 20. gang. Arrangementet gikk av stabelen på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Det ble et stort og flott arrangement med ca. 104 deltakere. Jan Lindland ble tildelt æresmedlemskap for sin innsats for foreningen, se nyhet nedenfor.

Dag 1 startet med et historisk tilbakeblikk på bransjens utvikling siden foreningen ble startet 6. juni 1990. Jan Lindland fortalte om foreningens bistand i å utvikle bransjenormer og delta i standardarbeid. Her har det skjedd mye fra å ikke ha noen regler til at det i dag foreligger både standarder og veiledninger for hvordan arbeid skal utføres. John Bruce Miller ga en oppsummering av betongens livshistorie fram til dagens reparasjonsmørtler, mens Svein Kjennerud ga et humoristisk fortelling om utviklingen i leverandørenes produksjon fra garasjeproduksjon til dagens produksjon med strenge HMS-krav.

Reparasjon av antikvarisk betong i tiden framover bli et viktig arbeidsområdet for bransjen. Dette ble vist ved flere foredrag og det ble i løpet av arrangementet nedsatt en ny faggruppe som skal arbeide med slike spørsmål. Er du interessert i å delta i denne faggruppen så send en e-post til nfb@tekna.no.

Dag 2 hadde en form slik vi er vant til at Betongrehabiliteringsdagene har vært gjennom alle år. Dagen var viet faglige innlegg om målemetoder, belegg, endringer i regelverk, alkalireaksjoner, kompetanseoverføringer, 3D-scanning og svanemerking. Mange spennende foredrag medførte til at diskusjonene gikk rundt flere av temaene i pausene.