Årets Betongrehabiliteringsdager er avviklet på Fornebu med ca. 80 deltakere. med stor suksess!

Det ble to aktive dager med mye gode foredrag med hovedvekt på fag, men også andre temaer som prognose, ansettelser og få ungdommen i arbeid.

Prognosesenteret spådde en lys framtid for rehab-markedet med videre vekst inn i himmelen. Statens vegvesen varslet markedet om at de har stor satsing innen forskning på bruvedlikehold. Flere prosjekter ble presentert, blant annet bruer på Nordlandsbanen, tunnelrehabilitering i Oslo, tilstandskontroll av fasader, Grønne Tak, Parkeringsdekker, Søndre Akershus kai og betongrehabilitering i Malawi. I tillegg var temaer som produkttilgang,  bygningskontroll, dokumentasjon, miljø og substitusjon tatt opp.

NFB sine faggrupper fikk presentere sine arbeidsområder i egne sesjoner med eget program i siste del av dag 1. Her var det mange gode foredrag og fruktbare diskusjoner.