NFB Publikasjon nr. 2 og 3 er nå ute på høring!

NFB Pub. nr. 2 «Instrumentering og overvåking av betongkonstruksjoner»
NFB Pub. nr. 3 «Tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner»
– Fristen for å komme med kommentarer er 15. sept. for begge to.
Klikk videre på linken for skjema og høringsutkastene