NFB Pub. nr. 3 «Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner» er nå klar!

På midten av 1990-tallet utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) publikasjonen «Tilstandsanalyseav betongkonstruksjoner». Publikasjonen ble en suksess og har vært en bransjenorm for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Selv om det snart er 30 år siden publikasjonen ble utarbeidet, brukes den fremdeles som referanse for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Men mye har skjedd siden publikasjonen så dagens lys, med hensyn til standardisering nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har erfaringer med tilstandsanalyser gitt ny kunnskap.
For mer informasjon og kjøp klikk her:
«Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner»