NFB invitere til seminar i samarbeid med Grønn Plattform «Prosjekt Excon» den 29. mai!

Excon – Grønn forvaltning av store betongkonstruksjoner og forlengelse av brukstid

For å forlenge brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner må vi finne de beste løsningene, og dette seminaret vil gi deg et innblikk i hva betongrehabiliteringsbransjen tenker om fremtiden.
Prosjektet Excon er delt inn i fem hovedaktiviteter: Beslutningsmodell og Datahåndtering som går på tvers av de tre tekniske aktivitetene: Tilstandsanalyse, Miljøprestasjon og Reparasjon/Levetidsvurdering.
Klikk her for mer informasjon og påmelding