Årsmøte 2022 dato er 22.03. – Digitalt

Dato: 22. mars
Tid: kl. 15.30–16.30
Microsoft Teams, Nettbasert

Innkalling til Årsmøte og Sakspapirer finner du her,  samt påmelding.
Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet?
Ordinære saker meldes til sekretariatet ved å sende mail til nfb@tekna.no innen 01. mars.
Forslag til vedtektsendringer må meldes innen 18. februar.