Dato for Årsmøte 2024 er klart, 05. mars – Digitalt

Dato: 05. mars
Tid: kl. 15.30–16.30

Har du saker du ønsker skal behandles på årsmøtet?
Ordinære saker meldes til sekretariatet ved å sende mail til [email protected] innen 16. februar 2024.
Forslag til vedtektsendringer må meldes innen 05. februar.