NFB har fått ny leder!

På Årsmøte den 13. mars ble det valgt ny leder for NFB og Paul Stavem ble valgt ved akklamasjon, vi gratulerer!

 

Årsmøte i NFB ble aviklet den 13. mars 2018

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Styret ble gjenvalgt og medlemskontingenten beholdt uforandret.

Styret for 2018 er:

Leder:
Paul Stavem, Mapei AS

Styremedlemmer:
Ingvar Røang, Thorendahl AS
Erik Grønner, Hesselberg Bygg AS
Ragnhild Solgård, Multiconsult AS
Hedda Vikan, SVV

Varamedlemmer:
Nina Borvik, Skanska Norge AS
Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS

For komplett Innkalling, Årsrapport for 2017 inkl. regnskap, Revisors beretning og Protokoll – klikk her: Årsrapport 2017

Betongrehabiliteringsdagene 2018, 13. – 14. Mars er nå gjennomført med stor suksess!

 

 

 

 

 

 

 Betongrehabiliteringsdagene er et sted du har muligheter til å styrke ditt kontaktnett og til å holde deg faglig oppdatert. Benytt denne anledningen til å bli kjent med andre i bransjen og til å utveksle kompetanse.
Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen – både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Årsmøte 2018
Foreningen avholdet i tillegg sin generalforsamling (årsmøte) umiddelbart etter endt program den 13/03.2018.