Mangler du «Betongrehabilitering kurs»? Da er dettet kurset noe for deg!

Gjennomføring: Hybrid kurs
Dato: Del 1 blir streamet live via Teams, og Del 2 er en 2 dagers samling på Quality Airport Hotel Gardermoen + Digital Eksamen
Del 1 er: 29.-30.10. og Del 2 er: 11.-12.11.2024
«(R) Betongrehabilitering» er et trinn på kompetansestigen til produksjonsleder, kontrolleder og formann/bas innen betongrehabilitering i henhold til krav til kompetanse i norsk standard og det er fortsatt plasser på kurset.
For mer informasjon og påmelding klikk her

NFB invitere til seminar i samarbeid med Grønn Plattform «Prosjekt Excon» den 29. mai!

Excon – Grønn forvaltning av store betongkonstruksjoner og forlengelse av brukstid

For å forlenge brukstiden til eksisterende betongkonstruksjoner må vi finne de beste løsningene, og dette seminaret vil gi deg et innblikk i hva betongrehabiliteringsbransjen tenker om fremtiden.
Prosjektet Excon er delt inn i fem hovedaktiviteter: Beslutningsmodell og Datahåndtering som går på tvers av de tre tekniske aktivitetene: Tilstandsanalyse, Miljøprestasjon og Reparasjon/Levetidsvurdering.
Klikk her for mer informasjon og påmelding 

NFB Pub. nr. 3 «Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner» er nå klar!

På midten av 1990-tallet utarbeidet Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) publikasjonen «Tilstandsanalyseav betongkonstruksjoner». Publikasjonen ble en suksess og har vært en bransjenorm for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Selv om det snart er 30 år siden publikasjonen ble utarbeidet, brukes den fremdeles som referanse for gjennomføring av tilstandsanalyse av betongkonstruksjoner. Men mye har skjedd siden publikasjonen så dagens lys, med hensyn til standardisering nasjonalt og internasjonalt. I tillegg har erfaringer med tilstandsanalyser gitt ny kunnskap.
For mer informasjon og kjøp klikk her:
«Betongrehabilitering. Tilstandsanalyse av betong-konstruksjoner»