Maage utneves til æresmedlem

I forbindelse med Betongrehabiliteringsdagene 2015 ble Magne Maage utnevnt til æresmedlem i Norsk Forening for Betongrehabilitering i.

Maage er den andre i rekken, etter Øystein Vennesland i 2013.

Maage
Leder av NFB, Hilde Rannem Isaksen, utnevner Magne Maage til Æresmedlem av foreningen.

Magne Maage ble utdannet sivilingeniør fra Bygningsingeniørlinjen ved NTH i 1968 og dr.ing. i 1976. Han har arbeidet med betongteknologiske spørsmål i hele sin yrkeskarriere og har skrevet flere lærebøker, samt utgitt en rekke nasjonale og internasjonale publikasjoner. Han arbeidet med undervisning og forskning først innenfor NTH, deretter i SINTEF, før han i 1986 ble ansatt i Selmer/Skanska, ved siden av en professor II-stilling ved NTH/NTNU.

Magne Maage har bidratt betydelig i utviklingen av betongrehabiliteringsfaget i Norge, både gjennom forskning og kunnskapsspredning. Han har deltatt i FoU-prosjekter innenfor bestandighet, skadeutvikling, levetidsvurderinger og reparasjon. Han har hatt en viktig rolle i oppbyggingen av betongrehabiliteringsfagene ved NTNU, spesielt ved å ivareta de betongteknologiske sider av fagområdet. Han sto sentralt i arbeidet med å bringe ny kunnskap om tilstandskontroll, vedlikehold og reparasjon ut til den etablerte betongbransjen på 1990-tallet, som fagansvarlig for et mangeårig eksamensrettet etterutdanningskurs ved NTH/NTNU. Han var også en av initiativtagerne til Forum for katodisk beskyttelse som fungerte som et uformelt medlemsbasert fagforum i en tiårsperiode fra 1993.

Maage har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale komitéer og organisasjoner. Han har i en årrekke vært medlem i referansegruppen for betong i Norges Byggstandardiseringsråd/Standard Norge, CEN-komitéen for «Beskyttelse og reparasjon av betongkonstruksjoner» og ISO-komitéen for «Vedlikehold og reparasjon av betongkonstruksjoner». Gjennom mer enn 20 års innsats i CEN-sammenheng har han ivaretatt og koordinert norske bidrag i utformingen av det europeiske regelverket innenfor betongrehabilitering, og løpende holdt bransjen oppdatert på det faglige arbeidet. Han bidro i oversettelsen av deler av standardverket til norsk, samt i utarbeidelsen av nasjonale tillegg som forelå i 2013. Han deltok også i utarbeidelsen av NFBs veiledning i bruken av standardverket som ble utgitt i 2012.

Magne Maage innehar æresmedlemskap i Norsk Betongforening, og har mottatt ærespriser både fra ACI/CANMET og fra Tekna for ekstraordinær faglig innsats innenfor betongfaget.

Maage gikk offisielt av med pensjon fra sin stilling i Skanska ved fylte 70 år i 2014.
Styret i Norsk Forening for Betongrehabilitering