Faggruppemøter Gardermoen 7. mars

I forbindelse med Betongrehabilieringsdagene på Gardermoen, vil det som vanlig bli avholdt faggruppemøter i forkant. I år blir det to slike møter. Begge har møtestart klokken 18:00.

EBABs faggruppemøte.

EBAB – Faggruppen for elektrokjemisk behandling av betong inviterer til åpen faggruppemøte den 7 mars 2016 fra kl. 18:00 til 20:00. Møtet avholdes på Quality Airport Hotel på Gardermoen. Vi har følgende agenda:

  1. Presentasjon av EBAB og det arbeidet vi har holdt på med siden stiftelsen i 2015 av Iain Miller, Millab Consult AS.
  1. Innlegg om EBABs arbeid med opprettelse av kurs for praktisk opplæring i utførelser av Ole Kristian Prestrud, Hjellnes Consult AS
  1. Diskusjon og deling av erfaringer

Det blir lett servering av mat og drikke.
Vi ønsker alle velkommen kl. 18:00.

 

FKBB faggruppemøte.

I forbindelse med betongrehabiliteringsdagene, så holder vi (som vanlig) faggruppemøte i Faggruppen for katodisk beskyttelse av betong (FKBB):

Sted: Quality Airport hotell Gardermoen

Tema: Ny prosesskode og dens beskrivelse av katodisk beskyttelse:

  • Ny prosesskode – Stig Henning Helgestad, SVV
  • Bruk av ny prosesskode i beskrivelse av tiltak på Måløy bru – Jon Luke, Norconsult
  • Diskusjoner om ny publikasjon skal utarbeides ; «Veiledning til beskrivelse og utføresle av KB».