Betongrehabiliteringsdagene 2018, 13. – 14. Mars er nå gjennomført med stor suksess!

 

 

 

 

 

 

 Betongrehabiliteringsdagene er et sted du har muligheter til å styrke ditt kontaktnett og til å holde deg faglig oppdatert. Benytt denne anledningen til å bli kjent med andre i bransjen og til å utveksle kompetanse.
Betongrehabiliteringsdagene samler aktører fra hele bransjen – både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Årsmøte 2018
Foreningen avholdet i tillegg sin generalforsamling (årsmøte) umiddelbart etter endt program den 13/03.2018.