«Best Practice» kan nå lastes ned!

«Best Practice» kan nå lastes ned!

Det er et ønske fra styret at det i større grad lages beskrivelse tekster som henviser til tekniske krav og prøvingsmetoder gitt i NS-EN 1504-2. Dette vil etter styrets oppfatning heve kompetanse hos både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører – og sikre at det fremover brukes produktsystemer med dokumenterte egenskaper, samt at arbeidene kan prises og utføres på rettferdig og nøytral måte.
«Best Practice»