«Best Practice» i betongrehabiliteringsbransjen

«Best Practice» i betongrehabiliteringsbransjen

Det er et ønske fra styret at det i større grad lages beskrivelse tekster som henviser til tekniske krav og prøvingsmetoder gitt i NS-EN 1504-2. Dette vil etter styrets oppfatning heve kompetanse hos både byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører – og sikre at det fremover brukes produktsystemer med dokumenterte egenskaper, samt at arbeidene kan prises og utføres på rettferdig og nøytral måte.

Som første steg er det utarbeidet ett sett ulike maler for de polyuretanbaserte produktsystemene som typisk benyttes til beskyttelse av betong i parkeringshus i dag.

  • Parkeringsarealer
  • Parkeringsarealer (med separat membran)
  • Ramper og kjøresoner
  • Ramper og kjøresoner (med separat membran)

Det er viktig å presisere at en mal til beskrivelse tekster vil IKKE kunne erstatte rådgivers arbeid – og de tekniske krav som stilles skal baseres på konstruksjonens tilstand og forventet bruk.

Se høyre side for selve Høringsutkastet og Revisjonsrapport.

Har du kommentarer til Høringsutkastet, så må du bruke Revisjonsrapporten, og returnere denne til nfb@tekna.no