Årsmøte i NFB ble aviklet den 14. mars 2017

NFB sitt årsmøte ble avholdt etter endt foredrag første dag på rehab-dagene, oppmøtet var bra og det ble gjennomført i henhold til oppsettet i innkallingen.

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Styret ble gjenvalgt og medlemskontingenten beholdt uforandret.

Styret for 2017 er:

Leder:
Hilde Isaksen, Norconsult AS
Styremedlemmer:
Berit G. Pettersen, Multiconsult AS
Stig Henning Helgestad, SVV
Paul Stavem, Mapei AS
Ingvar Røang, Thorendahl AS
Varamedlemmer:  
Erik Grønner, Hesselberg Bygg AS
Nina Borvik, Skanska Norge AS

For komplett Innkalling, Årsrapport for 2016 inkl. regnskap, Revisors beretning og Protokoll – klikk her: Årsrapport 2016