Årsmøte i NFB ble aviklet den 13. mars 2018

Årsberetningen, regnskap og budsjett ble gjennomgått og godkjent.

Styret ble gjenvalgt og medlemskontingenten beholdt uforandret.

Styret for 2018 er:

Leder:
Paul Stavem, Mapei AS

Styremedlemmer:
Ingvar Røang, Thorendahl AS
Erik Grønner, Hesselberg Bygg AS
Ragnhild Solgård, Multiconsult AS
Hedda Vikan, SVV

Varamedlemmer:
Nina Borvik, Skanska Norge AS
Trond Østmoen, Aas-Jakobsen AS

For komplett Innkalling, Årsrapport for 2017 inkl. regnskap, Revisors beretning og Protokoll – klikk her: Årsrapport 2017