Streaming

Betongskader og rehabilitering

Nr. 1 – Alkalireaksjoner
Hva er alkalireaksjoner i betong? Bruk 5 minutter på å lære noe ikke alle kan – det er lov å brife med kunnskapen senere.

Nr. 2 – Klorider i betong
– Kan armert betong ta skade av noe som finnes på kjøkkenet, på veien og i havet?

Nr. 3 – Karbonatisering av betong
– Blir betong surere med alderen? Og hva betyr det for armeringen?

Nr. 4 – Frostskader i betong
– Tror du betong ikke kan ta skade av litt kulde? Tro igjen…

Nr. 5 – Betongcast 15 Herdeplastbelegg på betong revidert NB30

Nr. 6 – EBAB Realkalisering