Høringsutkast til en ny anvisning i Byggforskserien for «Rehabilitering av kulturhistoriske betongkonstruksjoner»

Det er viktig for oss å få bransjens synspunkter i forbindelse med utviklingen av Byggforskserien og setter pris på om dere har anledning til å bidra.
Anvisningen er utarbeidet av Jan Lindland, Stærk & Co AS. Referansegruppe har vært Riksantikvaren v/Aase Hogfeldt-Eskevik, Forsvarsbygg v/Håvard Christiansen og Halvor Winsnes Multiconsult AS.
Anvisningen tilhører en gruppe nye anvisninger om rehabilitering av betongkonstruksjoner.

Klikk her for Høringsutkast
– Høringsfrist er 24. mai.